Studieverenigingen

Elke studie bij de TU/e heeft een eigen studievereniging. In totaal zijn er elf verenigingen die verenigd zijn in de Federatie Studieverenigingen Eindhoven (FSE). De studieverenigingen bieden verschillende diensten aan en worden geleid door studenten zelf. De meeste verenigingen organiseren activiteiten, soms studiegerelateerd, soms puur op basis van ontspanning.  

De verenigingen zijn onderling sterk met elkaar verbonden. Jaarlijks is er een dag waarop alle studieverenigingen zich kunnen presenteren. 

Kijk voor meer informatie over de activiteiten van FSE op hun Facebook-pagina