Bachelor Electrical Engineering

Het onderwijs van de bachelor-studieprogramma's van 2012 en eerder wordt afgebouwd:

 • Onderwijs uit het eerste jaar zal voor het laatst gegeven worden in studiejaar 2011-2012
 • Onderwijs uit het tweede jaar zal voor het laatst gegeven worden in studiejaar 2012-2013
 • Onderwijs uit het derde jaar zal voor het laatst gegeven worden in studiejaar 2013-2014

Voor afgebouwd onderwijs dat afgesloten werd met een schriftelijke tentamen, zullen gedurende een extra jaar reguliere tentamens worden gepland. De laatste schriftelijke tentamens zijn

 • voor onderwijs uit het eerste jaar: in studiejaar 2012-2013
 • voor onderwijs uit het tweede jaar: in studiejaar 2013-2014
 • voor onderwijs uit het derde jaar: in studiejaar 2014-2015

Voor studenten die begonnen zijn in een van deze studieprogramma's en willen overstappen naar het overeenkomstige programma van het Bachelorcollege, geldt de onderstaande overstapprocedure.

 

 1. De student maakt met een van de studieadviseurs een lijst op van vakken uit het Bachelorcollege die voor vrijstelling in aanmerking komen. De tabel hieronder geeft een indicatie, maar is niet af. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, zal die worden toegevoegd. Er zijn twee mogelijke situaties: een Bachelorcollege-vak wordt compleet vrijgesteld, of het moet compleet worden afgerond.
  Tegelijkertijd wordt een lijst gemaakt van alle oude uitslagen die niet “gebruikt” kunnen worden voor vrijstellingen in het Bachelorcollege. De daarmee geassocieerde studiepunten worden uiteindelijk gebruikt om te bepalen of er vrijstellingen mogelijk zijn voor een of meer keuzevakken (zie 4). Als een Bachelorcollege-vak niet wordt vrijgesteld, dan moet de overstapper het in zijn geheel afronden, inclusief bijbehorende vaardigheden. Om te compenseren voor een eventueel eerder afgerond deelvak of afgeronde BV, komt de student ook voor deze “overgebleven” studiepunten in aanmerking voor een keuzevakvrijstelling (zie 4).
 2. De docenten Beroepsvaardigheden controleren of voor elk Bachelorcollege-vak dat is aangemerkt als “compleet vrijgesteld”, ook de bij het vak horende professionele vaardigheid is afgerond.
  Zo ja, dan is de vrijstelling voor het vak akkoord, en wordt de BV aangemerkt als “gebruikt”. Zo nee, dan krijgt de student de gelegenheid de BV alsnog af te ronden binnen een bepaalde periode. De vrijstelling is akkoord na afronding van de BV.
  De vaardigheden-docenten melden terug welke vrijstellingen akkoord zijn en hoeveel uren besteed zijn aan niet-gebruikte maar wel afgeronde oude BVs. Deze BVs zullen worden meegeteld om een keuzevakvrijstelling te verkrijgen, dus de student kan er later niet meer op terugvallen om Bachelorcollege-vakken mee af te ronden.
 3. Alle technische vaardigheden uit het oude programma komen terug in het Bachelorcollege-programma. Zodra de student in het Bachelorcollege-programma een vak tegenkomt met een vaardigheid die hij/zij al gedaan heeft in het oude programma, meldt hij/zij dat bij de docent Technische Vaardigheden, en wordt die bij het Bachelorcollege-vak aangetekend als "voldaan".
 4. De examencommissie krijgt op basis van het bovenstaande het voorstel om:
 • de betreffende vrijstellingen toe te kennen (nu of op termijn);
 • de overgebleven uren te honoreren als een of meer keuzevakken.

Voor de bepaling van dat laatste worden de overgebleven uren omgerekend naar studiepunten, gedeeld door 5 en afgerond. De student legt een voorstel voor de invulling van de resterende keuzevakken ter goedkeuring voor aan de examencommissie.