Beroepsvaardigheden

In de tabellen hieronder vind je alle Beroepsvaardigheden die een student in de loop van het bachelorprogramma moet afronden. Voor de meeste vaardigheden is er een handig semester om ze te doen, zie de kolom "Afronden", maar daar zit je niet aan vast. Zie ook deze meer uitgebreide toelichting. (Deze tabellen gelden in elk geval voor generaties 2010 en 2011; voor oudere generaties kunnen de vaardigheden anders zijn, raadpleeg zonodig de docent.)

De tabellen bevatten eveneens bij alle vaardigheden de documentatie die je nodig hebt om de vaardigheid af te ronden.

Om te zien welke beroepsvaardigheden zijn afgetekend en welke nog open staan, moet je inloggen in dossier. Log in met "tue\<username>" en bijbehorend password.

De planning van de verschillende beroepsvaardigheidstrainingen kan je rechts in de sidebar vinden. Alleen als je oudere jaars student bent moet je je via OASE inschrijven voor beroepsvaardigheidstrainingen. Als je het reguliere onderwijsprogramma (jaar 2 en 3) volgt word je automatisch voor de verschillende trainingen ingeschreven en kan je je NIET via OASE inschrijven.

Cluster 1: Schriftelijk Rapporteren

VakcodeBV-nummerNaamAfrondenUrenOmschrijvingDocumentatie
5NT01BV1Rapporteren 1Jaar 118Vervangende opdracht

Vervangende opdracht,

Handout Verslagschrijven en

Handout formuleren

5NT02BV2Rapporteren 2Vanaf jaar 118Individueel rapportInstructie rapporteren 2
5NT03BV3Rapporteren 3Vanaf jaar 118Populair wetenschappelijk artikelInstructie rapporteren 3
5NT33BV33Groepsrapport 1Vanaf jaar 120Individueel herkenbaar onderdeel van een groepsrapportInstructie groepsrapport
5NT04BV4Rapporteren 4-EngelsBEP40Paper van BEP

Instructie rapporteren Engels oudere jaars,

14 steps,

Paper Guidelines en Studiewijzer BEP

5NT05BV5Groepsrapport 2Vanaf jaar 220Individueel herkenbaar onderdeel van een groepsrapportzie BV33
5NT06BV6NotulerenVanaf jaar 16Drie notulen van een vergaderingInstructie notuleren
5NT07BV7ProjectdocumentatieVanaf jaar 14Bijhouden documentatie tijdens een projectInstructie projectdocumentatie
5NT25BV25Cursus Technical Writing in EnglishJaar 234Cursus van 8 bijeenkomstenBeschrijving cursus

Cluster 2: Mondeling Presenteren

VakcodeBV-nummerNaamAfrondenUrenOmschrijvingDocumentatie
5NT08BV8Basistraining presenterenJaar 110Training incl. houden van presentatie

Vervangende opdracht basistraining presenteren en

Hand-out Presentatietechnieken

5NT09BV9Presenteren 1Vanaf jaar 114Presentatie houden over technisch onderwerp, inschrijven op OASE 5NT12 voor een extra-presenteersessieInstructie BV9 en Hand-out Presentatietechnieken
5NT10BV10Presenteren 2Vanaf jaar 114Presentatie houden over technisch onderwerp, inschrijven op OASE 5NT12 voor een extra-presenteersessieInstructie BV10 en Hand-out Presentatietechnieken
5NT11BV11Vervolgtraining presenterenJaar 210Training incl. houden van presentatieVervangende opdracht vervolgtraining presenteren, Hand-out feedback geven en ontvangen
5NT12BV12Presenteren 3Vanaf jaar 214Presentatie houden over technisch onderwerp, inschrijven op OASE 5NT12 voor een extra-presenteersessieInstructie presenteren OO2.1, Instructie extra presentatiesessie
5NT13BV13Presenteren 4-EngelsBEP24BEP-presentatieInstructie presenteren Engels BEP, Instructie presenteren Engels oudere jaars en Studiewijzer BEP

Cluster 3: Samenwerken in een Projectgroep

VakcodeBV-nummerNaamAfrondenUrenOmschrijvingDocumentatie
5NT19BV19Teamrolevaluatie 1Vanaf jaar 14Opdracht tijdens projectInstructie evaluatie en bijbehorend formulier
5NT34BV34Teamrolevaluatie 2Vanaf jaar 13Opdracht tijdens projectzie BV19
5NT35BV35Teamrolevaluatie 3Vanaf jaar 24Opdracht tijdens projectzie BV19
5NT36BV36Teamrolevaluatie 4Vanaf jaar 23Opdracht tijdens projectzie BV19
5NT20BV20Planning en tijdsbestedingVanaf jaar 114Opdracht tijdens projectInstructie planning tijdsbesteding
5NT21BV21Training werkoverlegJaar 14Vervangende opdrachtVervangende opdracht Training werkoverleg, DROP model, Vergadertechnieken
5NT22BV22Deelnemen aan technisch-inhoudelijke discussie 1Vanaf jaar 18Opdracht tijdens projectInstructie technische discussie
5NT23BV23Deelnemen aan technisch-inhoudelijke discussie 2Vanaf jaar 18Opdracht tijdens projectInstructie technische discussie
5NT24BV24Training TeamrollenJaar 28Vervangende opdrachtVervangende opdracht, Hand-out Belbin rollen kort, Belbin vragenlijst, Hand-out feedback geven en ontvangen

Cluster 4: Contact met Klanten en Opdrachtgevers, Interviewen en Onderhandelen

VakcodeBV-nummerNaamAfrondenUrenOmschrijvingDocumentatie
5NT14BV14InterviewtrainingJaar 110TrainingInstructie interviewtraining
5NT15BV15InterviewVanaf jaar 16Opdrachtvoorbereidende opdrachten
5NT16BV16Training onderhandelen 1Jaar 220TrainingInstructie onderhandelen (1)
5NT17BV17Training onderhandelen 2Jaar 320TrainingInstructie onderhandelen 2, Handout Onderhandelen en Handout Harvard Methode
5NT18BV18ContractbesprekingBEP8Onderdeel van BEPStudiewijzer BEP

Cluster 5: Informatieverwerven

VakcodeBV-nummerNaamAfrondenUrenOmschrijvingDocumentatie
5NT30BV30Informatie verwerven 1Jaar 18Bibliotheekinstructie en opdrachtInstructie informatie verwerven
5NT31BV31Informatie verwerven 2BEP12Bibliotheekinstructie en opdrachtBibliotheekinstructie en Literatuurverwijzing en Studiewijzer BEP
5NT39BV39Spectrum van de ElektrotechniekJaar 128Diverse opdrachtenInstructie Spectrum

Cluster 6: Gedrag als Wetenschapper

VakcodeBV-nummerNaamAfrondenUrenOmschrijvingDocumentatie
5NT37BV37Adequaat citerenBEP8Integraal onderdeelvan BEPStudiewijzer BEP
5NT32BV32LaboratoriumvaardighedenBEP8Integraal onderdeel van BEPStudiewijzer BEP
5NT38BV38ProcesevaluatieBEP12Integraal onderdeel van BEPStudiewijzer BEP

Opmerking: De vaardigheden in cluster 6 "Gedrag als wetenschapper" worden gedurende je hele studie geobserveerd. Bij tekortkomingen word je daarvan op de hoogte gesteld en er worden afspraken gemaakt over de manier waarop je die gaat repareren. Als je laat zien dat je de vaardigheden beheerst, dan worden ze tegelijk met je laatste beroepsvaardigheid afgetekend.