Minoren

Door invoering van het Bachelor College zijn in collegejaar 2013-2014 de minoren voor het laatst aangeboden.

Voor de minoren geldt de overgangsregeling zoals opgenomen in de OER.

Studenten die nog enkele vakken hebben open staan kunnen in collegejaar 2014-2015 gebruik maken van:

  • Minimaal 2 tentamenpogingen in collegejaar 2014-2015 (voor vakken die in 2013-2014 onderdeel uitmaakten van een minor)
  • Passend onderwijs (denk hierbij aan bijv. videocolleges, vragenuurtjes etc.) aangeboden door de faculteit IE&IS. 

Daarnaast is het voor studenten mogelijk om voor de invulling van de minor te kiezen voor:

  • Vrije minor (bijv. 2 coherente keuzepakketten uit het BC)
    (hiervoor dien je toestemming aan te vragen bij de examencommissie van je opleiding, zie ook criteria vrije minor)
  • Externe minor (Delft of Twente) (hiervoor die je toestemming aan te vragen bij de examencommissie van je opleiding).

Zie verder de major-minor site van de TU/e (inclusief informatie over academische vorming):