Bachelor Eindproject

Een bachelorscriptie is een rapportage over een individueel uitgevoerd onderzoek als proeve van wetenschappelijke bekwaamheid. Met de bachelorscriptie laat de student zien dat hij/zij redelijk zelfstandig een vraagstuk op het terrein van de Technische Bedrijfskunde kan analyseren en de bevindingen daarvan schriftelijk (en eventueel mondeling) kan presenteren. Het niveau van de scriptie weerspiegelt de eindtermen van een wetenschappelijke bachelorstudie in de Technische Bedrijfskunde (en TBG).De studeerwijzer, te vinden op Studyweb, bevat een beschrijving van het eindproject van de Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde (en TBG).

Toelating en aanmelding
Een student kan deelnemen aan het Bachelor Eindproject (BEP) indien ten minste één kwartiel vóór de start van het vak het propedeutische examen is behaald . Aanmelding dient te gebeuren via Osiris, in het semester voor aanvang van BEP. Dat wil zeggen, als een student in Februari 2015 wil starten, hij/zij zich hiervoor dient aan te melden via Osiris in de periode 15-09-14 t/m 01-10-14. Indien een student wil starten in September 2015, dient aanmelding via Osiris in de periode 01-03-15 t/m 15-03-15 plaats te vinden.

Verdere informatie over het Bachelor Eindproject is te vinden in de vakkengids (Osiris) en in de studeerwijzer.

Voor vragen over het bovenstaande neem contact op met de Onderwijsadministratie IE&IS, Pav. B 0.09a/b.