Bachelor Technische Natuurkunde

Met ingang van collegejaar 2009-2010 is het programma van de Bacheloropleiding Technische Natuurkunde opgebouwd zoals hieronder schematisch is weergegeven.
Met de invoering van het Bachelor College worden deze vakken niet meer verzorgd, maar wel nog getentamineerd. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de studentenadministratie.

Eerste jaar:

 

Vakcode

Vaknaam

1.A.1

1.A.2

1.B.3

1.B.4

3NA20

Inleiding natuurkunde

2DN10

Inleiding wiskunde

2DN11

Calculus

3NA10

Inleiding experimentele fysica

3NA30

Elektromagnetisme 1

3NA40

Mechanica 1

5GN80

Elektronische instrumentatie

3NA50

Practicum

3NA35

Elektromagnetisme 2

3NA60

OGO-project fysische instrumentatie

2DN05

Functies van meerdere variabelen

2DN12

Lineaire algebra

3NA45

Mechanica 2

3NA70

Optica

 

Tweede jaar:

 

Vakcode

Vaknaam

2.A.1

2.A.2

2.B.3

2.B.4

3NB50

Quantumfysica 1

2DN07

Differentiaalvergelijkingen

3NB20

Computers in fysische experimenten

3NB30

Signalen en systemen

3NB60

Thermische fysica 1

3NB40

Preview fysica

3NB55

Quantumfysica 2

2DN13

Vectorcalculus

3NB80

Theoretische klassieke mechanica

3NB10

Geavanceerde meetmethoden

3NB65

Thermische fysica 2

3NB90

Fysica van transportverschijnselen

2DN08

Numerieke methoden

● 

3NB70

Bouwstenen en interacties

 

Derde jaar (overgangsjaar 2009-2010):

 

Vakcode

Vaknaam

3.A.1

3.A.2

3.B.3

3.B.4

Minor

3CC30

Gecondenseerde materie 2

3CC40

Kern-, atoom- en molecuulfysica

3CC50

Elektrodynamica

3CC60

Fysica van transportverschijnselen 2

3CC80

Computational physics

Bachelor eindproject

 

Derde jaar (vanaf collegejaar 2010-2011):

 

Vakcode

Vaknaam

3.A.1

3.A.2

3.B.3

3.B.4

Minor

3NC10

Mathematische technieken in de fysica

3NC20

Gecondenseerde materie

3NC30

Elektromagnetisme 3

3NC40

Geschiedenis van de natuurkunde

Bachelor eindproject