Overgangsregeling 2013-2014

Vanaf collegejaar 2013-2014 worden de eerstejaarsonderdelen van het bachelorprogramma in afbouw niet meer aangeboden/getentamineerd. Studenten die nog niet alle eerstejaarsvakken behaald hebben, kunnen het beste contact opnemen met de studieadviseur.

Daarnaast kan het zijn dat je nog niet alle tweedejaarsonderdelen hebt behaald. In collegejaar 2013-2014 worden de tweedejaarsvakken voor de laatste maal getentamineerd.

Indien je een kleine achterstand hebt opgelopen in het tweede jaar, is dit vaak nog wel in te halen door je middels videocolleges en inhaalcolleges voor te bereiden op het tentamen. Klik rechts voor informatie over de inhaalcolleges van de tweedejaarsvakken.

In 2013-2014 worden voor de laatste keer onderwijs in alle derdejaarsonderdelen, inclusief minorvakken en –projecten maar exclusief bachelor eindproject, aangeboden. Indien je achterstand echter zo groot is dat het inhalen ervan niet te combineren is met de derdejaarsonderdelen, kan het verstandig zijn om aan te sluiten bij Bachelor College vakken.

Hieronder zijn drie situaties beschreven in geval van een niet nominaal studieverloop. Bekijk welke situatie voor jou geldt en klik op de bijbehorende link om het advies toegespitst op jouw situatie te lezen.
In alle gevallen geldt: indien je nog OGO casussen moet inhalen, klik dan rechts voor de mogelijkheden en neem ook altijd contact op met de studieadviseur.

Ik heb 90 ECTS of meer behaald

Je kunt middels videocolleges en inhaalcolleges (zie downloads) hertentamens van tweedejaarsvakken voorbereiden en daarnaast onderwijs van de derdejaarsonderdelen erbij volgen. Indien dit op momenten toch een hoge studiebelasting oplevert, geef dan altijd prioriteit aan de tweedejaarsvakken!

Indien je in het komende eerste semester veel vakken in te halen hebt, is het dringende advies om geen minor of een gedeelte van de minor te volgen. De derdejaarsvakken van het 2e semester zouden met een goede studieplanning gevolgd kunnen worden naast de voorbereidingen voor de tweedejaars hertentamens. Eventueel kun je vakken “oude stijl” vervangen door (inhoudelijk equivalente) vakken uit het Bachelor College indien de studiebelasting te hoog wordt. Zie downloads voor de mogelijkheden. Het dringende advies is echter om niet meer dan twee vakken te vervangen met vakken uit het Bachelor College. Indien je voornemend bent om vakken te vervangen met vakken uit het Bachelor College, neem dan altijd contact op met de studieadviseur!

Indien je in het eerste semester meer dan 3 tweedejaarsvakken in te halen hebt, is het verstandig om de minor niet te doen, of slechts 1 of 2 minorvakken te volgen. De minor kan later compleet gemaakt worden door de gemiste onderdelen aan te vullen met vakken of projecten uit het Bachelor College.
Bespreek de verdere mogelijkheden met de studieadviseur.

Indien je precies 90 ECTS of net daarboven hebt behaald, is het altijd verstandig om contact met de studieadviseur op te nemen.

Ik heb minder dan 90 ECTS gehaald

Neem contact op met de studieadviseur. Jouw studieachterstand is inmiddels zo groot geworden dat het nodig is een gewijzigd studieplan op te stellen. Dit houdt in dat je waarschijnlijk niet met de minor start en dat je middels een combinatie van de vakken uit je oude programma, en vakken uit het Bachelor College het bachelorprogramma Werktuigbouwkunde afrondt. Indien je 4B420 Thermodynamica (3 ECTS) niet hebt gehaald, is de kans groot dat je met het nieuwe vak 4EB00 Thermodynamica (5 ECTS) gaat meedoen.

Ik heb openstaande eerstejaars vakken

Neem in dit geval altijd contact op met de studieadviseur!

Indien je Systeemanalyse niet behaald hebt, dien je aan te sluiten bij het vak OLABO Modelleren. LET OP: dit vak wordt in kwartiel 1 aangeboden. Neem contact op met de studieadviseur om dit te regelen.