Overgangsregeling 2014-2015

Op deze pagina staat informatie over de mogelijkheden om in studiejaar 2014-2015 tweede- en derdejaars vakken van de bachelor Werktuigbouwkunde ‘oude stijl’ in te halen. Het gaat dus over de vakken die je niet meer vóór 1 september 2014 behaalt.

Meer informatie over de regels rondom het bachelorprogramma vind je in de Onderwijs- en examenregeling, OER BW in afbouw 2013-2014 en in de OER BW 2014-2015 oude stijl

BW 2 – tweedejaars vakken bachelor oude stijl

In studiejaar 2013-2014 vinden de hertentamens van de vakken uit kwartiel 3 nog plaats en de tentamens en hertentamens van de vakken uit kwartiel 4. Probeer deze zoveel mogelijk te halen, mocht dat nog niet het geval zijn.

 • De tweedejaars vakken worden volgend jaar niet meer aangeboden en ook niet meer getentamineerd. Moet je nog tweedejaars vakken doen, neem dan contact op met je studieadviseur. Voor veel vakken is er een vervangend bachelor college vak. Samen met de studieadviseur bekijk je hoe je deze tweedejaars vakken komend studiejaar kunt inhalen. Soms zal je programma moeten worden aangepast in overleg met de examencommissie.

BW 3 – derdejaars vakken minor algemeen

 • Ben je in studiejaar 2013-2014 of misschien het jaar ervoor met de minor begonnen en mis je nog enkele vakken (max. 3), dan kun je deze in de meeste gevallen in 2014-2015 opnieuw tentamineren. Voor een aantal vakken wordt er passend onderwijs aangeboden. Om te weten hoe het zit voor de vakken van de minor die jij doet, kun je contact opnemen met de minorcoördinator van de betreffende minor. Kijk op minor/major website voor de contactgegevens.
 • Mis je het vak Academische Vorming, neem dan contact op met Jessica van de Ven van het STU.
 • Als je het project mist, overleg dan eerst met de minorcoördinator of er een mogelijkheid is om dat in te halen volgend jaar. Is dat niet mogelijk, neem dan contact op met je studieadviseur om te kijken wat je als vervanging van het project kunt doen. Je moet dan denken aan (keuze)vakken uit het huidige bachelor college curriculum. Vervolgens wordt je aangepaste programma voorgelegd aan de examencommissie ter goedkeuring.
 • Mis je meer dan 3 vakken (en het project) van de minor of ben je nog niet begonnen, dan is er met jou misschien al een afspraak gemaakt over een aangepast programma. Mocht dat niet zo zijn of heb je vragen over je programma, neem dan contact op met de studieadviseur.

BW 3 – derdejaars vakken minor W – Design of Mechanical Systems

 • Het overzicht voor passend onderwijs voor de DMS-vakken vind je bij downloads.
 • Studenten die deze minor doen, ontvangen ook een aparte mail van de minorcoördinator.
 • Als je vragen hebt over het afronden van deze minor, neem dan contact op met de minorcoördinator van DMS, Suzanne Jacobs.

BW 3 – derdejaars vakken tweede semester

 • Voor de derdejaars vakken van het tweede semester wordt in 2014-2015 passend onderwijs aangeboden en tweemaal een tentamen. Passend onderwijs houdt meestal in dat de docent een vragenuur organiseert, al dan niet op afspraak. In het schema van de inhaalcolleges van de tweedejaarsvakken vind je per vak wanneer de hertentamens plaatsvinden en wat het passend onderwijs is.
 • Let op! Voor een aantal vakken vindt het tentamen in een ander kwartiel plaats dan dit jaar het geval was. Raadpleeg hiervoor ook het bovengenoemde schema.
 • Mis je veel derdejaars vakken, neem dan contact op met je studieadviseur. Met haar kun je bespreken hoe je de vakken kunt inhalen. Soms zal je programma moet worden aangepast in overleg met de examencommissie.
 • Wellicht is de vervangende vakken regeling voor jou van toepassing. De regeling vind je bij downloads. Bespreek de mogelijkheden met de studieadviseur.
 • Voor (bijna)nominale studenten is de hardheidsclausule van toepassing. De regeling vind je bij downloads. Bespreek de mogelijkheden met de studieadviseur.