Basisvakken

Met de basisvakken binnen het Bachelor College ontwikkel je als technisch ingenieur een brede basiskennis. Na het volgen van deze basisvakken kun je keuzevakken en coherente keuzepakketten in een andere dan de door jou gekozen major volgen.

De basisvakken omvatten Wiskunde, Natuurwetenschappen, Data Analytics for Engineers (vanaf 2017-18), Modelleren (tot 2017-18), Ontwerpen, User, Society & Enterprise en Professionele vaardigheden. Voor de verschillende majoren zijn er verschillende varianten van de basisvakken. Bij sommige basisvakken kun je zelf de variant kiezen, andere zijn bepaald door je major.

In de basisvakkenmatrix staat weergegeven welk basisvak aangeraden wordt voor welke opleiding.

0LEB0 -   Inleiding modelleren - van problemen naar getallen en terug

0SAB0 -  USE basis: Ethics and history of technology

2IAB0  - Data Analytics for Engineers

2WAB0 - Calculus variant A

2WBB0 - Calculus variant B

2WCB0 - Calculus variant C

3NAB0 -  Toegepaste natuurwetenschappen conceptueel

3NBB0 -  Toegepaste natuurwetenschappen formeel

3NCB0 -  Toegepaste natuurwetenschappen stroming

4WBB0 -  Engineering Design

Overstappen naar een andere major

Als je gedurende je opleiding besluit over te stappen naar een andere major van de TU/e, is het mogelijk dat je een andere variant van een basisvak gevolgd hebt. Ga in dit geval in overleg met de studieadviseur. Het is mogelijk dat je nog wat kennis bij moet spijkeren om je nieuwe major succesvol af te kunnen ronden.