Basisvakken

Basisvakken

Elke bachelorstudent aan de TU/e volgt een aantal basisvakken. Deze vakken zorgen voor een brede basiskennis die later van pas komt tijdens de majoropleiding.  

Dit zijn de verplichte basisvakken: 

  • Calculus
  • Applied Natural Sciences 
  • Data Analytics for Engineers
  • Engineering Design 
  • USE-basic: User, Society & Enterprise 

Wil je meer - en actuele - informatie over de basisvakken? Ga dan naar de onderwijscatalogus van Osiris

Als je een andere major gaat volgen

Als je tijdens je opleiding overstapt naar een andere major van de TU/e, overleg dan met je studieadviseur of je nog wat kennis moet bijspijkeren om je nieuwe major succesvol af te ronden.