Basisvakken

Basisvakken

Met de basisvakken binnen het Bachelor College ontwikkel je als technisch ingenieur een brede basiskennis. Na het volgen van deze basisvakken kun je keuzevakken en coherente keuzepakketten in een andere dan de door jou gekozen major volgen.

De basisvakken omvatten Wiskunde, Natuurwetenschappen, Data Analytics for Engineers, Ontwerpen, User, Society & Enterprise.n. Voor de verschillende majoren zijn er verschillende varianten van de basisvakken. Bij sommige basisvakken kun je zelf de variant kiezen, andere zijn bepaald door je major.

In de basisvakkenmatrix staat weergegeven welk basisvak aangeraden wordt voor welke opleiding. Voor de meest actuele vakinformatie ga je naar de onderwijscatalogus van Osiris.

0SAB0 -  USE basis: Ethics and history of technology (kennis over de verantwoordelijkheden van toekomstig engineers)

2IAB0  - Data Analytics for Engineers (kennis over genereren en verwerken van data)

2WAB0 - Calculus variant 1 (wiskunde)

2WBB0 - Calculus variant 2 (wiskunde)

2WCB0 - Calculus variant 3 (wiskunde)

3NAB0 -  Applied Natural Science conceptual (Toegepaste natuurwetenschappen conceptueel)

3NBB0 -  Applied Natural Science formal (Toegepaste natuurwetenschappen formeel)

4WBB0 -  Engineering Design (proces van idee tot product door samenwerking)

Overstappen naar een andere major

Als je gedurende je opleiding besluit over te stappen naar een andere major van de TU/e, is het mogelijk dat je een andere variant van een basisvak gevolgd hebt. Ga in dit geval in overleg met de studieadviseur. Het is mogelijk dat je nog wat kennis bij moet spijkeren om je nieuwe major succesvol af te kunnen ronden.