USE Basic Course

De rol van de Ingenieur

De ingenieurs van de toekomst zullen meer dan ooit te maken krijgen met drie spelers die voor het succes of falen van een technologie essentieel zijn: de gebruiker (U), de overheid (S) en de onderneming (E). In USE vakken krijgen studenten inzicht in die spelers en de eigen rol van de ingenieur aan de hand van geestes-, management- en sociale wetenschappen. In het USE basisvak wordt een eerste stap gezet.
Actuele dilemma’s rondom technologie worden belicht vanuit de geesteswetenschappen geschiedenis en ethiek. Eerst worden de verschillende spelers geïntroduceerd, daarna wordt in verdiepende opdrachten gewerkt aan een analyse van de rol van de ingenieur, de gebruiker, de overheid en de onderneming op de gebieden duurzaamheid, gezondheidszorg, energie, mobiliteit en ICT. Een belangrijke vraag daarbij is: welke rol zie jij hierbij voor ingenieurs weggelegd?

Weet jij hoe jouw mobiele telefoon werkt?

Dat lijkt op het eerste gezicht niet heel moeilijk. Je hebt een microfoon, een elektrisch signaal, een luidspreker en een of andere draadloze verbinding. Maar als je goed gaat kijken hoe jouw telefoon echt werkt dan blijkt dat behoorlijk ingewikkeld. En niet alleen vanwege de techniek, maar ook vanwege een aantal niet-technische kwesties.
Er moet een afspraak zijn over communicatie protocollen tussen telefoonmaatschappijen, telefoons moeten een nummer hebben om ze te kunnen bereiken, er is een distributienetwerk nodig, gebruikers moeten leren hoe hun telefoon te gebruiken, de privacy van de gebruiker moet zijn geregeld, er is een financieel verdienmodel nodig, technische vindingen moeten wettelijk kunnen worden beschermd (denk aan de patentenoorlog tussen Apple en Samsung), een betrouwbaar netwerk van zend- en ontvangstmasten moet worden ingepast in de bestaande infrastructuur, er zijn professionals met de juiste skills nodig voor aanleg, onderhoud en dienstverlening, de veiligheids- en gezondheidseffecten moeten worden vastgesteld, en ga zo maar door. Kortom, jouw telefoon is onderdeel van een systeem van technische en niet-technische elementen die er samen voor zorgen dat hij kan werken.