Welke vragen kun je stellen?

Welke vragen kun je stellen?

Tijdens Check Your Match kun je van ieder keuzepakket een stand bezoeken en direct al je vragen stellen aan de pakketvertegenwoordigers. Dat kunnen docenten zijn, maar ook studenten die het vak eerder hebben gevolgd. Zij geven je graag meer informatie over de keuzepakketten en over wat je kunt verwachten. Hieronder vind je een aantal vragen die je zou kunnen stellen aan de pakketvertegenwoordigers:  

  • Hoe is de algemene opzet van de vakken in dit keuzepakket (bijv. projecten, colleges, groepswerk, praktische versus theoretische sessies)?  
  • Wat is de workload?  
  • Welke voorkennis is nodig of nuttig om dit keuzepakket met succes af te ronden?  
  • Kan ik wat voorbeeldmateriaal zien (bijv. voorbeeldopdrachten, slides van colleges)?  
  • Wat is het classificatieniveau van dit vak of pakket? Basis, gemiddeld, gevorderd?  
  • Wat zijn tips voor het volgen van deze vakken, vooral als ik een major doe aan een andere faculteit?