Coaching stappenplan

Coaching stappenplan

Iedere keuze heeft consequenties voor je studieloopbaanpad. We adviseren dan ook om iedere keuze van tevoren te toetsen. Check of het beeld dat je van tevoren hebt van het keuzevak/-pakket daadwerkelijk klopt. Hiervoor dien je verder te gaan dan de informatie die je via de website, vakkengids, e.d. geboden wordt. Afhankelijk van de specifieke informatie waar jij naar op zoek bent ga je in gesprek met bijv. een studieadviseur of een docent van het betreffende keuzevak. Het evenement Check your Match wordt georganiseerd om jou in de gelegenheid te stellen dit verdiepende gesprek te kunnen voeren.

Stap 1

Raadpleeg online bronnen met informatie over de keuzevakken, USE leerlijnen. Verdiep je in de beschikbare informatie en ga na waarom bepaalde keuzevakken je wel/niet aanspreken. Stel jezelf bijvoorbeeld ook de volgende vragen:

 • Wat zijn mijn ambities voor na mijn bachelor / na mijn master? 
 • Welke vakken vond ik interessant aan het onderwijs in het afgelopen jaar? Wat niet?
 • Waar wil ik meer/minder van zien in de rest van mijn TU/e loopbaan? 
 • Heb ik andere uitdagingen nodig dan ik tot nu toe hebt gehad? Zo ja, wil ik dan deelnemen aan het Honors program?
 • Heb ik het idee dat ik de juiste major gekozen hebt? Zo niet, wat moet ik dan doen om dit bij te stellen?

Maak op basis van de beschikbare informatie een top 3 van keuzepakketten, een top 2 van USE-leerlijnen, en een voorlopige keuze of je wel of geen honors wilt gaan doen. Meld je aan voor een verdiepend gesprek dat je met de pakkethouders tijdens het evenement Check your Match kunt voeren. 

Stap 2

Bereid de verdiepende gesprekken die je op Check your Match wilt voeren voor, denk na over welke informatie je nog mist en welke vragen je moet stellen om voor jou noodzakelijke informatie te achterhalen. 

Hieronder staan enkele vragen die je misschien aan pakkethouders zou willen stellen:

 • Welke voorkennis heb ik nodig voor de vakken binnen het pakket? Heb ik die voorkennis ook? 
 • Welke onderwerpen worden specifiek behandeld in dit vak?
 • Welke actoren spelen een rol in dit vak (bijv. contact met bedrijfsleven)?
 • Op welke professionele vaardigheden wordt in dit vak een beroep gedaan?
 • Welke onderzoeken of literatuur staan centraal in dit vak?
 • Welke werk- en toetsvormen worden gebruikt?

Stap 3

Bespreek je voorbereiding op de Check your Match met je docentcoach:

Hoe ben ik tot je top 3 van keuzepakketten, top 2 van USE-leerlijnen en voorlopige beslissing tot wel of geen Honors gekomen? 

 • Welke informatie heb ik nog nodig om een definitieve keuze te maken?
 • Welke vragen wil ik aan de pakkethouders stellen om aan die informatie te komen?
 • Voldoe ik aan de gevraagde voorkennis? Als ik die niet heb, hoe ga ik dat oplossen? Of kies ik dan toch iets anders?

Stap 4

Stel tijdens het Check your Match evenement de vragen die je van tevoren hebt opgesteld.

Stap 5

Verwerk en evalueer de informatie die je hebt verzameld tijdens de Check your Match gesprekken. Neem op basis hiervan een definitieve beslissing over keuzepakketten, USE-leerlijn en wel of geen Honors. Bespreek dit weer met je docentcoach en pas op basis hiervan (waar nodig) je keuzes aan. Vragen die je hierbij kunnen helpen:

 • Hoe kijk ik terug op het afgelopen jaar?
 • Waar ben ik tevreden over? 
 • Wat zou ik in de volgende jaren zelf anders doen?
 • Hoe heb ik het keuzeproces voor de keuzevakken ervaren? Wat was makkelijk, wat was moeilijk? Waar ga ik specifiek op letten in de toekomst? 
 • Welke vakken / pakketten / USE-leerlijn heb ik gekozen? En waarom?
 • Waartoe moet mijn keuze bijdragen? 
 • Over welke keuzevakken ben ik onzeker? 
 • Als je studieloopbaan je CV is, waarin onderscheid ik mij dan van andere studenten? 
 • Waar wil ik dat de coaching zich in het volgend jaar op richt?

Stap 6

Geef je keuze door via het webformulier