Het gesprek

Het Gesprek

Gespreksvoorbereiding
Bij het maken van keuzes komt meer kijken dan erover nadenken en er met je coach over praten. Je hebt input nodig om een beslissing te kunnen nemen over wat je gaat kiezen. Dit betekent dat je actief aan de slag moet om aan die input te komen, bijvoorbeeld door:

• Met docenten, je studieadviseur of andere studenten te gaan praten
• In een bedrijf te gaan kijken
• Advertenties door te nemen
• Vakinformatie door te nemen
• Een opdracht te maken om erachter te komen wat je met en na je studie wilt

In het gesprek met je coach kun je dan bespreken hoe je die input kunt gebruiken om te komen tot een keuze; waar je nog niet uit bent en waar je tegen aan bent gelopen. Op deze manier kun je meer uit de coachingsgesprekken halen. We hebben per fase van het keuzeproces één of meer opdrachten ontwikkeld, die voor zowel docentcoaches als studenten beschikbaar zijn. De opdrachten die je uitvoert, zet je ook in je e-dossier.

Het ‘wat’ en het ‘hoe’
Gespreksvoorbereiding heeft nog een andere kant. Hiermee kun je er namelijk voor zorgen dat het gesprek gaat over de dingen die op dat moment voor jou spelen. Voorbereiding op hoe je een gesprek voert is net zo belangrijk als de inhoud van wat je wilt bespreken. Als je moeite hebt met dit ‘hoe’ kun je jezelf trainen in gesprekstechnieken.

Verslaglegging

Een coachingsgesprek levert het meest op als je voortbouwt op wat er in vorige gesprekken aan de orde is geweest. Daarom leg je de belangrijkste gesprekspunten en afspraken voor het volgende gesprek vast in een kort gespreksverslag. We adviseren je dit te plaatsen in je e-dossier. Afhankelijk van wat je coach en jij afspreken kan het verslag van een gesprek en de voorbereiding op een volgend gesprek in hetzelfde document komen te staan. Een voorbeeld van een format voor zo’n verslag is het verslagformulier coachgesprekken.

e-Dossier

Elke student heeft een e-dossier. In het coachingsdeel van het e-dossier heb jij, maar ook je coach lees- en schrijfrechten. Verder kun jij ook aan anderen die een TU/e-account hebben leesrechten geven op je e-dossier, door hen als gast toe te voegen. Dit kan je coach niet. Je beoordelingsformulieren van de professionele vaardigheden komen ook in dit e-dossier te staan. Op dit deel hebben je coach en jij alleen leesrechten.

Direct naar