Verantwoordelijkheden student

Verantwoordelijkheden Student

Je hebt gekozen voor een van de opleidingen van het TU/e Bachelor College. Als universiteit zullen wij er alles aan doen om je succesvol te begeleiden in het pad dat jij kiest om jezelf hierbinnen optimaal te kunnen ontwikkelen. Dat betekent niet dat we je alles uit handen nemen. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen succes en hiermee voor het samenstellen van je studiepakket, het deelnemen aan en afronden van de onderwijseenheden en de wijze waarop je gebruik maakt van de door ons geboden faciliteiten als het coachingstraject. Deze pagina biedt een overzicht van de belangrijkste verantwoordelijkheden van jou als student binnen het TU/e Bachelor College:

  1. In- & uitschrijven voor onderwijseenheden
  2. Doorgeven keuzeonderwijs 
  3. Voorbereiden van coachingsgesprekken 
  4. Feedback op onderwijskwaliteit