Curriculum

Major BBT en major MWT - curriculum

De informatie op deze pagina geldt zowel voor de major Biomedische Technologie als de major Medische Wetenschappen en Technologie. 

Hieronder staan links naar het programma van de majoren BMT en MWT. Binnen dit programma  is onderscheid gemaakt tussen basisvakken die TU/e breed gegeven worden, vakken die binnen de major vallen en vrije keuzeruimte.

Aanmeldingstermijnen

Vakken en tentamens

  • Om deel te kunnen nemen aan vakken (en de bijbehorende tentamens) dien je je via Osiris aan te melden binnen een vastgestelde aanmeldingstermijn. 
    • Let op! De deadline voor OGO's is vaak eerder dan voor vakken. 
  • Na aanmelding voor een vak word je in de bachelor automatisch aangemeld voor het tentamen.
  • Zonder vak-inschrijving kun je niet deelnemen aan een tentamen. Aanmelding voor het hertentamen gebeurt automatisch wanneer het tentamen niet met een voldoende is afgerond. 

Als eerstejaarsstudent sta je al ingeschreven voor de vakken in Q1, maar voor Q2 moet je jezelf nog inschrijven. 

Academische jaarkalender

Belangrijke data vind je in de academische jaarkalender op de volgende pagina: Organisatie en faciliteiten.