Hoe dragen studenten bij aan kwaliteit?

Major BBT en major MWT

De informatie op deze pagina geldt zowel voor de major Biomedische Technologie als de major Medische Wetenschappen en Technologie. 

We hebben studenten nodig om ons van feedback te voorzien. Jouw perspectief is belangrijk. Je houdt ons als het ware een spiegel voor. Daarmee draag je je steentje bij aan onderwijsontwikkeling en kwaliteit. Je investeert in de toekomst van jezelf en de medestudenten die na je komen.  

Het is belangrijk dat jouw feedback constructief is. De intentie is om iemand vooruit te helpen. Je feedback is daarom, helder, begrijpelijk en realistisch. Het gaat erom dat de ander iets kan met jouw feedback. Waar kun je feedback geven? 

Kwaliteitscoördinator

Kom langs bij Conny (Gem Z 1.101) of mail haar: BME.Quality.Assurance@tue.nl  

Kwantitatieve evaluaties binnen BME 

We gebruiken Evalytics (online enquête tool) voor onze surveys. Je krijgt ze op verschillende niveaus en op verschillende momenten in het academisch jaar. 

  • Vak niveau: Ieder kwartiel ontvang je evaluaties voor de vakken die je gevolgd hebt. Op deze pagina gaan we hier dieper op in. 
  • Curriculum niveau: Aan het einde van het academische jaar krijg je een survey die specifiek gericht is op het hele jaar dat je gevolgd hebt met uitzondering van 2e jaar Master. 
  • Specifieke surveys: Op gezette tijden in je opleiding ontvang je een vragenlijst die op dat moment relevant is. De transfer survey voor de aansluiting van VO naar Bachelor of als je vanuit een andere universiteit je master bij ons start. Bij het afronden van een collegejaar, je BEP, je stage en je afstudeerproject worden ook surveys afgenomen. Op deze pagina vind je meer informatie.   

TU/e-brede en landelijke kwantitatieve evaluaties

We doen ook mee aan landelijke enquêtes zoals:  

Hierdoor weten we hoe we ons verhouden tot andere (technische) universiteiten.

Kwalitatieve evaluaties binnen BME 

Naast alle cijfermatige data, gaan we graag het gesprek aan met studenten. Dan ontstaat vaak het verhaal achter de cijfers. Of we halen informatie op over onderwerpen waar de mening van de studenten ons ondersteunt in de ontwikkeling van het onderwijs. Wil je meepraten en meedenken? Dan kun je dat doen via onderstaande studentoverlegorganen. 

  • De Opleidingscommissie: neem een kijkje op deze pagina voor meer informatie. 
  • Bachelor Studentenoverleg (BSO) en Master Jaarraad (MJ): de resultaten van de vakevaluaties combineren we met de input van het BSO en/of de MJ. Die informatie delen we ook met docenten. Zo zorgen we voor kwalitatieve en kwantitatieve gegevens via verschillende gremia. De studenten in het Bachelor Studentenoverleg en de Master Jaarraad vertegenwoordigen hun jaar en studierichting. Zij kijken naar de grotere groep studenten die het betreft. Naast vak gerelateerde zaken, bespreken we soms ook andere onderwerpen waar studenten mee te maken krijgen (bijv aanwezigheid begeleide zelfstudie etc). Mocht je feedback willen geven over je onderwijs dan kan dit door contact op te nemen met je jaarvertegenwoordigers in het Bachelor Studentenoverleg of Master Jaarraad. Óf je neemt contact op met de Opleidingscommissie. 
  • Alumni exitgesprekken: na het afstuderen krijg je de kans om met de kwaliteitscoördinator terug te blikken op je hele opleiding. We organiseren dit zo spoedig mogelijk nadat je hebt gehoord dat je geslaagd bent. Je ontvangt een uitnodiging via email en kiest voor een gesprek online of op de campus.