Examenzittingen

Examenzittingen

Elke maand vindt er (m.u.v. de maand juli) een examenvergadering plaats van de Examencommissie.

Verzoeken examencommissie

Verzoekschriften aan de examencommissie kunnen worden ingediend via dit webformulier (voorkeur) of via onderstaand contact formulier examination.committee.cec@tue.nl.

Examen

Deelname aan het afsluitend examen kan alleen als alle relevante tentamenresultaten uit het Bachelor examenprogramma zijn afgerond en het BEP-verslag (één Pdf-bestand van maximaal 10 MB) is ingeleverd via examination.committee.cec@tue.nl.
Van alle kandidaten die zich tijdig voor het afsluitend examen hebben aangemeld, stelt de Examencommissie vast of zij voor het examen zijn geslaagd en of zij eventueel in aanmerking komen voor een judicium. De examenkandidaten zijn niet bij deze vergadering aanwezig. Over de wijze waarop het getuigschrift wordt uitgereikt ontvang je schriftelijk bericht.

Aanmelden afsluitend examen

Je meldt je uiterlijk op de sluitingsdatum vóór de examenvergadering aan voor het afsluitend examen. Dit doe je door je via OSIRIS op Voortgang te klikken en daarna Diploma aanvragen te selecteren. 

Opname op de definitieve kandidatenlijst voor de examenvergadering vindt alleen plaats als de relevante tentamenresultaten tenminste 1 week vóór de betreffende examenvergadering in OSIRIS zijn geregistreerd en het BEP-verslag is ingeleverd.

Opleiding

Examenvergadering

Sluitingsdatum

Scheikundige Technologie

30-03-2022

27-02-2022

Scheikundige Technologie

20-04-2022

03-04-2022

Scheikundige Technologie

25-05-2022

24-04-2022

Scheikundige Technologie

29-06-2022

29-05-2022

Scheikundige Technologie

31-08-2022

31-07-2022

Scheikundige Technologie

28-09-2022**

04-09-2022

Scheikundige Technologie

19-10-2022

02-10-2022

Scheikundige Technologie

30-11-2022

30-10-2022

Scheikundige Technologie

21-12-2022

04-12-2022

Scheikundige Technologie

25-01-2023

01-01-2023

Scheikundige Technologie

22-02-2023

29-01-2023

Scheikundige Technologie

29-03-2023

26-02-2023

Scheikundige Technologie

26-04-2023

02-04-2023

Scheikundige Technologie

31-05-2023

30-04-2023

Scheikundige Technologie

28-06-2023

04-06-2023

Scheikundige Technologie

30-08-2023

30-07-2023

Data diplomauitreikingen

  • Uitreiking propedeuse-certificaat bacheloropleiding Scheikundige Technologie in het najaar/tweede helft van 2022 (exclusief voor studenten die nominaal de propedeutische fase hebben afgerond)
  • Uitreiking bachelordiploma Scheikundige Technologie in het najaar/tweede helft van 2022 tijdens MomenTUm.

 

**Als je bachelordiploma wordt vastgesteld in de examenvergadering van 28-09-2022 of later, ontvang je het bachelordiploma tijdens de MomenTUm editie van 2023.

Meer informatie

Contact