Combined program Applied Mathematics-Software Science

De leerdoelen van Software Science zijn alleen beschikbaar in het Engels. Klik op 'English' rechsbovenin om naar de pagina te gaan.

Major Technische Wiskunde - Doelstellingen

Wiskundige kennis en inzicht

 1. De wiskunde kennen die naar internationale maatstaven behoort tot de basiskennis van een universitair opgeleide wiskundige, gekenmerkt door abstractie, een heldere redeneertrant en beheersing van basistechnieken.
 2. Kennis hebben van onderdelen en aspecten van de wiskunde die van belang zijn voor de toepassing van wiskunde op praktische problemen.

Wiskundige operationele vaardigheden

 1. Kennis hebben van en vaardig zijn in basistechnieken van de wiskunde en de informatica die in het bijzonder van belang zijn bij het ontwerpen van algoritmen bij wiskundige oplossingsmethoden en in staat zijn deze algoritmen te implementeren en verwerken met behulp van algemeen beschikbare standaardprogrammatuur.
 2. Kennis gemaakt hebben met toepassingsgebieden van de wiskunde.

Onderzoeks- en ontwerpvaardigheden

 1. In staat zijn relevante bronnen en literatuur te vinden en deze naar waarde te schatten.
 2. In staat zijn een beperkte wiskundige onderzoeksopdracht, mogelijk in de vorm van een literatuurstudie, onder begeleiding, uit te voeren.
 3. Het vermogen hebben om in teamverband eenvoudige wiskundige modellen te ontwerpen en te behandelen met wiskundige oplossingsmethoden en de vaardigheden hebben om deze oplossingsmethoden te valideren.

Academische en professionele vaardigheden

 1. Een kritische en creatieve houding hebben bij het werken aan problemen en het leren van wiskundige theorie├źn en methoden.
 2. In staat zijn het leren van wiskundige theorie├źn en het werken aan wiskundige en op toepassingen of ontwerpen gerichte problemen te plannen, alleen of in teamverband, en te reflecteren op het eigen werk.
 3. In staat zijn (wiskundige) resultaten mondeling en schriftelijk over te brengen aan specialisten en, op hoofdlijnen, aan niet-specialisten.
 4. Inzicht hebben in de rol en verantwoordelijkheid van de wiskundige/ingenieur in de maatschappij.