Major Psychology & Technology

Majorvakken
De driejarige Bacheloropleiding bestaat voor iets meer dan de helft uit je Major. De Major vormt de basis van je opleiding. Kies je voor de Major Psychology & Technology dan combineer je psychologische vakken met technische vakken. De technische vakken volg je in de richting Bouwkunde, ICT of Robotica. Gemiddeld besteed je 1/3 van je tijd aan technische vakken, 1/3 aan psychologische vakken en 1/3 aan onderzoeksmethoden en praktijkopdrachten.

Keuzeruimte
Een kwart van je Bacheloropleiding bestaat uit vrije keuzeruimte. Hiermee breng je accenten aan in je opleiding. Je kunt ervoor kiezen om je kennis te verbreden door vakken uit een ander vakgebied te volgen of je kunt je juist verdiepen in je eigen vakgebied.

Basisvakken
Naast de vakken van je Major volg je een aantal basisvakken, zoals wiskunde en natuurwetenschappen, en je leert technisch ontwerpen. Je maakt je professionele vaardigheden eigen als samenwerken en organiseren. Deze vakken geven je de stevige basis die je als ingenieur nodig hebt.

USE-vakken
Ten slotte kies je zogenaamde ‘USE-vakken’. USE staat voor User, Society en Enterprise. Deze vakken laten je zien dat technologie altijd functioneert in een bredere context. Ingenieurs ontwikkelen technologie voor gebruikers, om bij te dragen aan de oplossingen voor maatschappelijke problemen en om economische kansen te creëren voor bedrijven.