Major Technische Natuurkunde

Het onderwijs in de Bachelorfase van de opleiding TN is erop gericht het fundament te leggen voor het wetenschappelijk functioneren van de student. Dit impliceert dat het onderwijs in de Bachelorfase in de opeenvolgende jaren van de opleiding in toenemende mate vervlochten raakt met het onderzoek, uitmondend in het Bachelor eindproject waarbij de student als junior onderzoeker functioneert in één van de drie hoofdaandachtsgebieden van de faculteit:

  • Transport Physics
  • Plasma Physics and Radiation Technology
  • Nanoscience and Technology