Contact

Opleidingsdirecteur

Onderwijsbureau

Openingstijden: dagelijks 11:00-15:00
FLX 0.127
T 040-247  4515  /3880
EducationAP@tue.nl

Examencommissie

Studieprogrammacommissie

Faculteitsbestuur

Secretariaat

Postbus 513
5600 MB Eindhoven
T 040 247 42 61
F 040 246 74 53
secretariaat.phys@tue.nl