Major Technische Wiskunde

Doelstellingen van de Major Technische Wiskunde

1. Wiskundige kennis en inzicht

 1. De wiskunde kennen die naar internationale maatstaven behoort tot de basiskennis van een universitair opgeleide wiskundige, gekenmerkt door abstractie, een heldere redeneertrant en beheersing van basistechnieken.
 2. Kennis hebben van algemene onderdelen van de wiskunde uit de vakgebieden analyse, discrete wiskunde en algebra, computational science, kansrekening, operations research en statistiek die van belang zijn voor de toepassing van wiskunde op praktische problemen.

2. Wiskundige operationele vaardigheden

 1. Inzicht en vaardigheid hebben in basistechnieken van de wiskunde en de informatica bij het ontwerpen van constructieve en efficiënte algoritmen bij wiskundige oplossingsmethoden en in staat zijn deze algoritmen te implementeren en verwerken met behulp van algemeen beschikbare standaardprogrammatuur.
 2. Kennis gemaakt hebben met de concepten en methodologie van een toepassingsgebied van de wiskunde.

3. Onderzoeks- en ontwerpvaardigheden

 1. In staat zijn relevante bronnen en literatuur te vinden en deze naar waarde te schatten.
 2. In staat zijn een literatuurstudie op het gebied van de wiskunde zelfstandig uit te voeren en over vaardigheden beschikken een onderzoeksopdracht van beperkte omvang onder begeleiding te voltooien.
 3. Het vermogen om in teamverband eenvoudige wiskundige modellen te ontwerpen en te behandelen met wiskundige oplossingsmethoden en de vaardigheden om deze oplossingsmethoden te valideren.

4. Academische en professionele vaardigheden

 1. Een kritische en creatieve houding hebben bij het werken aan problemen en het leren van wiskundige theorieën en methoden.
 2. In staat zijn het werken aan wiskundige problemen en het leren van wiskundige theorieën te plannen, alleen of in teamverband, en te reflecteren op het eigen werk.
 3. In staat zijn wiskundige resultaten mondeling en schriftelijk te bespreken en adequaat over te dragen.
 4. In staat zijn over wiskundige resultaten helder te communiceren met niet-vakgenoten.

Leerlijnen in de Major Technische Wiskunde

Binnen de Major zijn negen leerlijnen te onderscheiden: 

 1. Basisleerlijn Analyse
  Vakken: Analyse 1, Analyse 2, Analyse 3
 2. Basisleerlijn Algebra en Lineaire Algebra
  Vakken: Verzamelingenleer en algebra, Lineaire algebra 1, Lineaire algebra 2
 3. Leerlijn Specialisatie CSE
  Vakken: Inleiding numerieke analyse, Gewone differentiaalvergelijkingen, Complexe Analyse, Functionaalanalyse
 4. Leerlijn Specialisatie DMA
  Vakken: Algebra en discrete wiskunde, Algoritmen voor algebra en getaltheorie, Grafentheorie en combinatoriek, Lineaire Optimalisering 
 5. Leerlijn Specialisatie SPOR 
  Vakken: Kansrekening, Statistiek, Stochastische processen, Regressie- en variantieanalyse
 6. Leerlijn Modelleren
  Betreft onderdelen van vakken: Modelleren en programmeren (2 studiepunten, 1e jaar), Inleiding numerieke analyse (1 studiepunt, 2e jaar), Kansrekening (1 studiepunten, 2e jaar), Gewone differentiaalvergelijkingen (1 studiepunt, 2e jaar), Stochastische processen (1 studiepunt, 2e jaar) en het vak Wiskundig Modelleren (5 studiepunten, 3e jaar). 
 7. Leerlijn professionele Vaardigheden
  Betreftde vaardigheidslijnen PRV10Samenwerken,PRV20Presenteren, PRV30Schrijven, PRV40Reflecteren, PRV50Plannen en Organiseren en PRV60 Omgaan met Informatie. De onderdelen van deze vaardigheidslijnen zijn ondergebracht bij verschillende vakken binnen de Major en hebben een totale omvang van 5 studiepunten.
 8. Leerlijn Programmeren en Mathematische Software 
  Betreft programmeervaardigheden die onderdeel zijn van verschillende vakken binnen de Major, zoals Latex, Mathematica, Matlab, Statistische software en Programmeren.
 9. Leerlijn Kennismaking onderzoek
  Dit betreft het Bacheloreindproject 

Toelichting
De leerlijnen 1, 2, 3, 4, 5 bestaan uit reguliere vakken. In deze vakken kan een deel Modelleren en/of een deel Professionele Vaardigheden en/of een deel Mathematische Software zijn opgenomen. De leerlijn modelleren bestaat uit modelleeronderdelen bij de vakken Programmeren en modelleren, Inleiding numerieke analyse, Kansrekening, Theorie en praktijk van gewone differentiaalvergelijkingen, Stochastische processen. Daarnaast is er een vak Modelleren in het 3e jaar. De specialisatie leerlijnen bereiden voor op één van de tracks CSE, DMA of SPOR van de Masteropleiding Industrial and Applied Mathematics.