Doorgeven of wijzigen keuzevakken / USE leerlijn

Doorgeven keuzes

Bij aanvang van je studie is in Osiris een examenprogramma voor jou aangemaakt en gevuld met de verplichte vakken van jouw opleiding. Je kunt hier coherente pakketten, losse keuzevakken en een USE leerlijn aan toevoegen via de Planapp. Dit kan op elk gewenst moment in je studie.

Hieronder beschrijven we de ideale weg om in het eerste jaar je keuzeruimte samen te stellen en je studieplanning te maken.

In het eerste jaar geef je op twee momenten keuzevakken door. Je wordt hierop per mail geattendeerd. In het eerste kwartiel geef je twee vakken voor het eerste jaar door, in kwartiel 4 geef je je keuzevakken voor jaar 2 en 3 door. Voordat je een keuze maakt, adviseren we je om de volgende vier stappen te zetten:

1Informatie inwinnen over mogelijke keuzevakken. Dit kan via deze website, de onderwijscatalogus, Check Your Match, ook wordt voor de meeste opleidingen hierover een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd.
2Op basis van die informatie coherente pakketen en losse keuzevakken kiezen die je interessant lijken en een gesprek over je keuzes aangaan met je docentcoach.
3

Doorgeven van je  keuzevakken en opstellen voorlopige planning  via  de Plannapp. De Planapp helpt je om een optimaal geroosterd programma samen te stellen. Je bent vrij om ieder vak binnen het Bachelor College te kiezen. Het is het wel belangrijk dat je in de gaten houdt of je over voldoende voorkennis beschikt voor de vakken. Daarnaast mogen de vakken inhoudelijk geen overlap hebben met je eigen majoropleiding. Ook de timeslots spelen een rol: je kunt keuzevakken kiezen in timeslot D en E, maar het is ook mogelijk dat je meer ruimte hebt binnen je rooster, waardoor je een vak in een ander timeslot kunt kiezen. 

Let op: Het studiejaar is zo ingedeeld dat je drie vakken per kwartiel volgt. Sommige studenten kunnen meer vakken tegelijkertijd aan, indien je je voor meer vakken wilt inschrijven, dan is het verstandig dit eerst te overleggen met je studieadviseur.

4Aanmelden voor je keuzevakken (én al je andere vakken!) Via Osiris. (zie aanmelding vakken)

Wijzigen keuzes

Je mag altijd je doorgegeven keuzes weer wijzigen. Zolang je examenprogramma nog niet is goedgekeurd door je examencommissie kun je dit rechtstreeks zelf doen via PlanApp, daarna is je programma ‘bevroren’ en moet je hiervoor t contact opnemen met je eigen onderwijsadministratie. De examencommissie beoordeeld dan na de wijziging van je keuze opnieuw of je pakket nog voldoende coherent is. De beoordeling en verwerkingstijd neemt circa 4 weken in beslag.

LET OP! Je kunt je, ook als je examenprogramma bevroren is, altjjd aanmelden voor vakken, deze worden dan geregistreerd als extra-curriculair. Echter, je mag er niet vanuit mag gaan dat eventuele studiepunten meetellen bij de beoordeling of je voldoet aan de diploma-eisen., daarvoor is eerst een toetsing nodig van de examencommissie.

Belangrijke data in keuzeproces voor eerstejaarsstudenten
  
September – Oktober 2018Informatie over keuzevakken via deze website
Uiterlijk 11 Oktober 2018Doorgeven keuzevakken kwartiel 2 en 4 jaar 1
Februari 2019 - Maart 2019Oriëntatie op keuzevakken, pakketten en USE-leerlijnen
 Coachingsgesprek met docentcoach als voorbereiding op ‘Check your match’
Mei 2019“Check your match” event, om je te verdiepen in de mogelijkheden voor je vrije keuzeruimte en USE-leerlijn.
Vóór 17 mei 2019Coachgesprek met docentcoach over keuzes en twijfels
17 mei 2019Sluitingsdatum doorgeven keuzes jaar 2 en 3