Goedkeuring examenprogramma

Het is belangrijk dat je examenprogramma een samenhangend geheel vormt, en dat je bewuste en onderbouwde keuzes maakt.

Voordat je je diploma kunt behalen zal de examencommissie je examenprogramma toetsen op samenhang, diepgang en overlap. Hiertoe biedt je via de Planapp je persoonlijke examenprogramma ter toetsing aan als je je volledige examenprogramma hebt samengesteld en 90 studiepunten hebt behaald. Mocht je twijfels hebben of jouw persoonlijke examenprogramma voldoet aan de eisen, dan kun je het ook altijd eerder laten toetsen via je studieadviseur.

Na goedkeuring van de examencommissie wordt jouw persoonlijke examenprogramma  ‘bevroren” in Osiris: je kunt dan nog wel zelf de planning van je vakken wijzigen, maar niet meer de samenstelling van het examenprogramma. Wanneer je besluit terug te komen op eerder gemaakte keuzes, zul je het programma opnieuw moeten voorleggen aan de examencommissie.

N.B. het al-of niet goedkeuren van je examenprogramma is losgekoppeld van het aanmelden en volgen voor vakken. Je kunt je elk kwartiel voor maximaal vier vakken tegelijkertijd aanmelden.

De samenhang en diepgang van je vrije keuzeruimte wordt door de examencommissie in ieder geval goedgekeurd wanneer:

  • je ten minste twee coherente keuzepakketten van 15 sp hebt gevolgd.
  • je keuzeruimte (inclusief USE-leerlijn) minimaal 30 sp onderwijseenheden van niveau 2 of 3 omvat. (vereist als je op of na 1 september 2014/2015 gestart bent met je opleiding)
  • je totale examenprogramma opleiding bevat minimaal voor 45 sp aan niveau 3-onderwijseenheden, (alleen vereist als je op of na 1 september 2014/2015 gestart bent met je opleiding).

Wanneer je andere keuzes hebt gemaakt voor de invulling van je keuzeruimte kun je dit het beste voordat je het onderwijs gaat volgen, bespreken met je coach en ter goedkeuring voorleggen aan de examencommissie. Naast samenhang en diepgang zal de examencommissie ook beoordelen of er geen overlap is tussen majorvakken/ keuzevakken onderling: Sommige vakken overlappen te veel met vakken uit jouw major, dus die vakken mag je niet opnemen in je examenprogramma. Check in het overzicht van je major welke vakken dit zijn. Deze lijst is niet uitputtend, raadpleeg bij twijfel altijd je studie-adviseur.

 

Extra – curriculair?

Om een diploma te krijgen volg je minimaal 45ECTS aan keuzevakken en een USE leerlijn . Indien je meer Bachelorvakken wilt volgen, kan dat ook, mits je toestemming hebt van de examencommissie. Als dit overweegt dien je daarvoor een verzoek in bij de examencommissie via de studieadviseur.


Extra vakken die je met een voldoende afrond worden vermeld op de cijferlijst bij je diploma.
In plaats van extra vakken kun je ook deelnemen aan het honorsprogramma.