Overlapvakken

Binnen het Bachelor College heb je veel keuzevrijheid wat betreft vakken en coherente pakketten. Toch kan het voorkomen dat sommige vakken inhoudelijk te veel overlappen met met vakken uit jouw major, dus die vakken mag je niet opnemen in je keuzevakkenlijst. In onderstaand overzicht is voor elke major een lijst met uitgesloten keuzevakken opgenomen. Houd er rekening mee dat deze lijst indicatief is, het zijn de bekende overlapvakken tot nu toe. Indien je zelf twijfels hebt over inhoudelijke overlap, kun je dit altijd aangeven bij de examencommissie zodat zij dit voor jou kunnen toetsen