Overlapvakken

Binnen het Bachelor College heb je veel keuzevrijheid wat betreft vakken en coherente pakketten. Omdat sommige vakken te veel inhoudelijke overlap hebben met vakken uit jouw major, mag je die niet opnemen in je keuzevakkenlijst.  

Hieronder zie je voor elke major een lijst met uitgesloten keuzevakken. Deze lijst is indicatief. Heb je zelf twijfels over inhoudelijke overlap, dan kun je dit aangeven bij de examencommissie.