Informatie van de faculteiten

Informatie van de faculteiten

Elke faculteit heeft een contactpersoon die verantwoordelijk is voor internationale stages en exchange-programma's.  

Het is handig om op tijd na te gaan aan welke specifieke eisen je moet voldoen om op exchange of buitenlandstage te kunnen. De internationaliseringscoördinator van je faculteit kan je hierover informeren. Omdat de meeste buitenlandse studie- en stageperioden in de laatste fase van de studie plaatsvinden, is het verstandig om met je mentor, docent of professor die je tijdens je afstudeerfase begeleidt te overleggen. 

Hieronder vind je van iedere faculteit het mailadres van de internationaliseringscoördinator. 

Contactinformatie faculteiten

 
Department Masterprograms   e-mail

Industrial Engineering &

Innovation Sciences

Operations Management & Logistics   IE
  Innovation Management    
  Human-Technology Interaction   IS
  Innovation Sciences    
Mechanical Engineering  Automotive Technology   MW
  Mechanical Engineering    
  Systems & Control    
  Sustainable Energy Technology    
Applied Physics and Science Education Applied Physics and Science Education   AP
  Science and Technology of Nuclear Fusion    
Built Environment   Architecture, Building and Planning   B
  Construction Management & Engineering    
Chemical Engineering and Chemistry Master Chemical Engineering   CEC
  Bachelor Scheikundige Technologie    
Electrical Engineering Electrical Engineering   EE
Mathematics and Computer Science Business Information Systems   MCS
  Computer Science and Engineering    
  Embedded Systems    
  Industrial and Applied Mathematics    
Biomedical Engineering Biomedical Engineering   BME
  Medical Engineering    
Industrial Design Master Industrial Design   ID
  Bachelor Industrial Design