Holland Scholarship

Holland Scholarship

Als je buiten de EER een stage, studie of onderzoek gaat uitvoeren, kun je meedingen naar de Holland Scholarship beurs voor uitgaande mobiliteit. Dit is een beurs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én de Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van €1.250,- als tegemoetkoming in je studiekosten. De TU/e heeft jaarlijks een beperkt aantal Holland Scholarship beurzen toegewezen gekregen. Om mee te dingen naar de Holland Scholarship beurs, moet je voldoen aan een aantal eisen: 

  • Je volgt een voltijdsopleiding aan de TU/e.
  • Je gaat voor minimaal drie maanden (90 dagen) en 15 ECTS naar het buitenland.
  • Je studie, stage of onderzoek vindt plaats buiten de EER.
  • Je bent een excellente student; selectie vindt plaats op basis van ranking, waarbij het gewogen cijfergemiddelde en je studievoortgang leidend zijn.

Deadlines voor aanmelding voor een Holland Scholarship beurs (gekoppeld aan een FIE aanvraag in het Mobility Online systeem) 2022/2023

 

Aanvangsdatum exchange/stage tussen

en

Deadline aanmelding beurs voor mobiliteit met aanvangsdatum in betreffende kwartiel

Kwartiel 1

1 juli

30 september

1 juni

Kwartiel 2

1 oktober

31 december

1 september

Kwartiel 3

1 januari

31 maart

1 december

Kwartiel 4

1 april

30 juni

1 maart

HOLLAND SCHOLARSHIP WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR

EP Nuffic

Vereniging Nederlandse Samenwerkende Universiteiten

Vereniging Hogescholen

Ministerie van OCW

Direct naar

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem contact met drs. Petri van de Vorst op via 040 - 247 4312 of onderstaand contactformulier.  

Contact