TU/e beurzen buitenland

ESA/IO heeft een aantal beurzen en fondsen in beheer waarop je een beroep kunt doen als je in het buitenland wilt gaan studeren of stagelopen.

Erasmus+ studiebeurzen

Deze beurzen zijn bedoeld voor het financieren van de extra kosten die je maakt wanneer je tijdelijk in het buitenland studeert of een research project uitvoert. Je moet hiervoor aan de volgende eisen voldoen: 

 • Je staat ingeschreven voor een studie of een aanvullende/postdoctorale studie aan de TU/e, die wordt afgesloten met een erkend onderwijsdiploma (ir./MSc, or EngD, or dr./PhD).
 • Je volgt een voltijdstudie aan een gastinstelling.
 • Je hebt het eerste studiejaar met succes afgerond.
 • Je hebt nog niet eerder een Erasmusbeurs ontvangen tijdens je opleiding aan de TU/e.
 • Je krijgt geen andere beurs of toelage van de EU in het kader van een ander mobiliteitsprogramma.
 • Je gebruikt de Erasmusbeurs niet voor uitgaven die je vanuit een andere subsidie al krijgt vergoed.

Een Erasmus+ Studie beurs wordt alleen toegekend:

 • voor studentenmobiliteit naar universiteiten/instellingen die een bilaterale overeenkomst hebben met de TU/e voor specifieke vakgebieden;
 • na goedkeuring van de facultaire TU/e Erasmus coördinator in Mobility Online.

Fonds International Experience 2023/2024

Via dit fonds (FIE2023/2024) kun je een financiële bijdrage krijgen voor reis- en extra verblijfskosten tijdens je studie/stage in het buitenland. Om in aanmerking te komen, moet je aan de volgende eisen voldoen:

 • Je volgt een voltijdsopleiding aan de TU/e.
 • Je gaat een studie, onderzoek of stage uitvoeren buiten de EU/EER of een stage/exchange bij een Europese universiteit waarmee je faculteit geen uitwisselingsovereenkomst in het kader van Erasmus+ Studie heeft.
 • Je gaat voor minimaal drie maanden (90 dagen) en 15 ECTS naar het buitenland.
 • Je maakt geen aanspraak op een Erasmus+ Studie beurs, het Erasmus+ Placement programma, een Holland Scholarship beurs of een Summerschool waarvoor de TU/e een groot deel van de kosten betaalt.
 • Je hebt niet eerder tijdens je opleiding aan de TU/e een FIE-beurs gekregen.
 • Je woont tijdens je buitenland studie- of stageperiode inderdaad in het land van bestemming.

In het document Richtlijnen, procedures en voorwaarden kan je meer lezen over Fonds International Experience.

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem contact met Goingabroad op via onderstaand contactformulier. 
 

Contact