Master Applied Physics in Afbouw

Aard van de opleiding

In tegenstelling tot de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, die een brede basisopleiding is, beoogt de masteropleiding Applied Physics de studenten op te leiden tot zelfstandig onderzoeker en ontwerper met als specialisatie een deelgebied van de technische natuurkunde.

De richtingen van afstuderen/specialisatie zijn door de sterke relatie van onderwijs en onderzoek sterk verwand aan de facultaire onderzoekszwaartepunten. Zie de facultaire onderzoekspagina's voor meer informatie. Hierdoor zijn de onderstaande afstudeerspecialisaties mogelijk:

  • Transport Physics
  • Plasma Physics and Radiation Technology
  • Nanoscience and Technology

Opbouw van de opleiding

Het programma van de masteropleiding Applied Physics is als volgt opgebouwd:

Eerste jaar:

  • Algemeen verplichte vakken - 10 ECTS
  • Verplichte specialisatievakken - 8 ECTS
  • Keuzevakken bestaande uit specialisatie-, technische en vrije keuzevakken, waarvan minimaal 9 ects specialisatiegebonden vakken, en waarvan minimaal 14 ects, inclusief de 9 ects specialisatiegebonden vakken tot de technische onderwijseenheden behoren.
  • Externe/bedrijfsstage - 19 ECTS

Tweede jaar:

  • Afstudeerproject in één van de afstudeerrichtingen - 60 ECTS

Jaarindeling

De algemeen verplichte vakken en de verplichte specialisatievakken vallen in de nieuwe jaarindeling in de kwartielen 1 en 3 volgens onderstaand schema. De keuzevakken die worden verzorgd door de faculteit Technische Natuurkunde (m.n. specialisatievakken) worden één maal per jaar gegeven in één van de 4 kwartielen. Nominaal studerende studenten kunnen hun externe stage uitvoeren in kwartiel 2 of kwartiel 4 met een mogelijke uitloop t.b.v. het schrijven van het verslag in het daaropvolgende kwartiel.

Schematisch ziet de jaarindeling er als volgt uit (klik om te vergroten):