Master Medical Engineering in Afbouw

Leerdoelen Master Medical Engineering

De masteropleiding is een individueel verdiepingstraject.

De masteropleiding Medical Engineering beoogt gespecialiseerde kennis, vaardigheid en inzicht bij te brengen op het gebied van Medical Engineering, en voor te bereiden op de beroepsuitoefening als medisch ingenieur.

Naast ingenieursvaardigheden als het modelgestuurd oplossen van problemen en het opzetten, uitvoeren en evalueren van wetenschappelijke experimenten leren de studenten om patiëntendata te objectiveren en kwantificeren. Daardoor zijn ze in staat medische handelingen te plannen, gericht op individuele patiënten, in klinische specialistenteams met behulp van simulatie- en beslissingsondersteunende systemen.

Tijdens de opleiding leren studenten om actuele onderzoeksresultaten toe te passen in de kliniek en om klinische vragen en behoeften te vertalen in technologisch onderzoek en ontwikkelingswerk. Daartoe wordt veel aandacht besteed aan het leren samenwerken in multidisciplinaire teams. Daarnaast verkrijgen de studenten inzicht in (het systeem van) de gezondheidszorg en verdiepen ze zich in de maatschappelijke consequenties van het eigen technologisch handelen. Bovendien leren ze te reflecteren over de ethische aspecten van de Medische Technologie.