Master Biomedical Engineering

Leerdoelen

De Masteropleiding is een individueel verdiepingstraject en beoogt gespecialiseerde kennis, vaardigheid en inzicht bij te brengen op het gebied van Biomedical Engineering, en voor te bereiden op de beroepsuitoefening als biomedisch ingenieur.

Tijdens deze opleiding leren studenten om problemen en oplossingen modelmatig te beschrijven en om wetenschappelijke experimenten op het terrein van de Biomedical Engineering op te zetten, uit te voeren en te evalueren. Studenten leren om analyse, ontwerp en realisatie te koppelen en om een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke verdieping op het gebied van de Biomedical Engineering door het ontwikkelen van fundamentele kennis.

Tijdens de opleiding wordt er aandacht besteed aan het leren samenwerken in multidisciplinaire teams. Daarnaast verdiepen studenten zich in de maatschappelijke consequenties van het eigen technologisch handelen en leren ze te reflecteren over de ethische aspecten van de Biomedische Technologie.

Meer informatie over het inschrijven voor de masteropleiding kun je vinden op de pagina ´Inschrijven en samenstellen Masterprogramma´.