Examenzittingen

In principe vindt er op de laatste donderdag van de maand (in de maanden augustus tot en met juni) een examenvergadering plaats van de Examencommissie. Data en sluitingsdatum voor aanmelding zijn te vinden via onderstaand overzicht (evenals de datum van de bijbehorende diploma-uitreiking).

Deelname aan het afsluitend examen kan alleen als alle onderwijsonderdelen uit het Masterprogramma zijn afgerond. Van alle kandidaten die zich tijdig voor het afsluitend examen hebben aangemeld, stelt de Examencommissie vast of zij voor het examen zijn geslaagd en of zij eventueel in aanmerking komen voor een judicium. De examenkandidaten zijn niet bij deze vergadering aanwezig.

Aanmelden afsluitend examen

Je meldt je uiterlijk vier weken vóór de examenvergadering aan voor het afsluitend examen. Dit doe je door:

  • Het formulier ‘Final examination’ in te vullen (via dit formulier kun je je ook aanmelden voor de diploma-uitreiking), het formulier is verkrijgbaar bij het Onderwijsbureau (waar je het ook weer inlevert);
  • Je via Osiris aan te melden.

Opname op de definitieve kandidatenlijst voor de examenvergadering vindt alleen plaats als de beoordelingen van alle onderwijseenheden tenminste 1 week vóór de betreffende examen-vergadering in het bezit is van het Onderwijsbureau.

Terugtrekken afsluitend examen

Je kunt je tot uiterlijk 10 dagen vóór de examenvergadering terugtrekken voor het afsluitend examen. Dit kan door:

  • Je via Osiris af te melden voor het examen;
  • Een e-mail te sturen naar het onderwijsbureau.

Diploma-uitreiking

Voor afstudeerders van de masteropleidingen BME, ME en de mastertrack RMT vindt er in principe in februari, april, juni, september, oktober en december een (gezamelijke) diploma-uitreiking plaats in de Blauwe Zaal van het Auditorium. Aanmelding voor de diploma-uitreiking gaat gelijktijdig met de aanmelding voor het afsluitend examen (dus vier weken voor de examenvergadering), middels het formulier ‘Graduation examination’.

Exit-gesprek
Nadat je bent afgestudeerd zal je (door de communicatiemedewerker van BMT) uitgenodigd worden voor een exit-gesprek. In dit gesprek kun je feedback geven over de opleiding. Daarnaast is het voor de opleiding enorm belangrijk dat er contact onderhouden wordt met alumni.

OpleidingEXAMENDATUMSLUITDATUM
Biomedical Engineering26-apr-1818-apr-18
Biomedical Engineering31-mei-1823-mei-18
Biomedical Engineering21-jun-1813-jun-18
Biomedical Engineering30-aug-1822-aug-18
Biomedical Engineering27-sep-1819-sep-18
Biomedical Engineering25-okt-1817-okt-18
Biomedical Engineering29-nov-1821-nov-18
Biomedical Engineering20-dec-1812-dec-18
Biomedical Engineering31-jan-1922-jan-19
Biomedical Engineering28-feb-1920-feb-19
Biomedical Engineering28-mrt-1920-mrt-19
Biomedical Engineering25-apr-1917-apr-19
Biomedical Engineering23-mei-1915-mei-19
Biomedical Engineering20-jun-1912-jun-19
Biomedical Engineering29-aug-1921-aug-19
OpleidingEXAMENDATUMSLUITDATUM
Medical Engineering26-apr-1818-apr-18
Medical Engineering31-mei-1823-mei-18
Medical Engineering21-jun-1813-jun-18
Medical Engineering30-aug-1822-aug-18
Medical Engineering27-sep-1819-sep-18
Medical Engineering25-okt-1817-okt-18
Medical Engineering29-nov-1821-nov-18
Medical Engineering20-dec-1812-dec-18
Medical Engineering31-jan-1922-jan-19
Medical Engineering28-feb-1920-feb-19
Medical Engineering28-mrt-1920-mrt-19
Medical Engineering25-apr-1917-apr-19
Medical Engineering23-mei-1915-mei-19
Medical Engineering20-jun-1912-jun-19
Medical Engineering29-aug-1921-aug-19

In Osiris kan je je eenvoudig aanmelden voor de aankomende examenzitting. Je kan dit doen door te klikken op Progress en vervolgens Qualification request.