Stage overeenkomsten IE&IS

In de Nederlandse wet is reeds geregeld dat Intellectual Property (IP) die is ontwikkeld gedurende de stageperiode volledig bij het bedrijf ligt. Hiervoor hoeven dus geen nadere afspraken tussen het bedrijf en de onderwijsinstelling te worden gemaakt.

Voor de student is het belangrijk om zelf met het bedrijf overeenstemming te krijgen over de eventuele stagevergoeding en over geheimhouding, waarbij voor dit laatste geldt dat publicatie in de universiteitsbibliotheek een vereiste is om te kunnen afstuderen; uitzonderingen zijn hier niet mogelijk; maskering van data is ook niet wenselijk. Bovendien is het belangrijk voor de student dat het bedrijf de IP-eisen niet wil verlengen tot ver na de stageperiode.

Voor alle voorgenoemde zaken kan en wil de faculteit geen verantwoordelijkheid dragen. Eventueel kan, indien het bedrijf hier op staat, de afstudeerbegeleider een geheimhoudingsverklaring ondertekenen, maar dan betreft het ook enkel en alleen geheimhouding.

Stage overeenkomsten
  Student Mentor Faculteit

Stage- vergoeding

 

 

 

De student komt zelf met het bedrijf tot overeenstemming over de hoogte van de stagevergoeding - -

Geheim-houding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De student kan desgewenst zelf tekenen voor geheimhouding voor de duur van de stageperiode (evt. met verlenging tot max. 5 jr na stageperiode)

 

De student draagt er zelf zorg voor dat hij/zij kan voldoen aan alle eisen voor afstuderen, waaronder verplichte publicatie van het stagerapport in de universiteitsbibliotheek (maskering data niet wenselijk)

De mentor en de tweede beoordelaar kunnen desgewenst tekenen voor geheimhouding voor de duur van de stageperiode (evt. met verlenging tot max. 5 jr na stageperiode)

 

 

 

 

IP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De student dient zelf te voorkomen dat hij/zij tekent voor IP-afstand na de stageperiode; dit kan zijn/haar verdere loopbaan ernstig belemmeren

 

 

 

 

 

 

 

 

IP die ontwikkeld is gedurende de stageperiode ligt volgens de Nederlandse wet al volledig bij het bedrijf indien het gaat om een onderwijsstage; hiervoor hoeven geen nadere afspraken te worden gemaakt tussen het bedrijf en de onderwijsinstelling

 

Indien een bedrijf niet akkoord gaat met bovengenoemde uitgangspunten, dan de tot standkoming van een overeenkomst doorverwijzen naar Dr.ir. E van der Geer-Rutten-Rijswijk, managing director (e.v.d.geer@tue.nl).