Educatieve Minor

Beperkte tweedegraads bevoegdheid tijdens je bachelor

De eerstegraads lerarenopleiding is een master. Je kunt in je bachelor al beginnen met een aangepast programma. Dat levert vrijstellingen in de eerstegraads opleiding en kan leiden tot een beperkte bevoegdheid (tweedegraads gebied). Het programma bestaat uit twee coherente keuzepakketten (30 EC). TU/e steunt dit. Als je beide pakketten kiest kun je ontheffing vragen voor één USE leerlijn (15 EC). Je moet dan een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie van jouw eigen faculteit. De ontheffing geldt niet voor deelname aan Studium Generale activiteiten. Als je als student bent vrijgesteld van de USE leerlijn omdat je bij de Eindhoven School of Education (ESoE) de Educatieve Minor volgt, dan geldt nog steeds dat je naast het coherent pakket tenminste 5 met een USE-logo aangemerkte activiteiten van Studium Generale dient te volgen. Dit is het vak SG100 in Osiris. Afronding van het coherent pakket staat los van afronding van het vak SG100. Je bent hier zelf voor verantwoordelijk De educatieve keuzepakketten leveren vrijstelling op in de eerstegraads lerarenopleiding: 

Je ontvangt een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid!

Indien je zowel pakket 1 als pakket 2 afrondt binnen je bachelor, kan je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid ontvangen. Dit stelt jou in staat om in vmbo-t en de onderbouw van havo en vwo les te geven, al na je bachelor! Let wel op, afhankelijk van welke major je volgt ben je gerechtigd voor een dergelijke lesbevoegheid. Voor het volgen van het "Aankomend tweedegraads lerarenopleiding" (Pakket 1) ben je vanuit iedere faculteit welkom. Voor het "Aansluitend tweedegraads lerarenopleiding" (Pakket 2) zijn er wel toelatingseisen. Behalve dat je het "Aankomend tweedegraads lerarenopleiding" met goed gevolg moet hebben afgerond, maakt het uit wat je major is. Hieronder kun je zien of je in aanmerking komt volgens de verwantschapstabel van het Ministerie van Onderwijs. Als je major niet voorkomt is het verstandig contact op te nemen. 

In aanmerking voor tweedegraads lesbevoegdheid

 Nat.ScheikundeWisk.Informatica
Technische NatuurkundeX X 
Scheikundige Technologie X  
Technische Wiskunde  X 
Computer Science and EngineeringX*** X 
Electrical EngineeringX X 
WerktuigbouwkundeX X 
Biomedische TechnologieXXX ** 
Medische Wetenschappen
& Technologie
XX  
Industrial DesignX***   
BouwkundeX*   
Automotive (EE)X X 
Technische bedrijfskunde  X ** 
Data Science  Xx****
     

* Studenten van de bachelor Architecture, Urbanism and Building Sciences die de pakketten BPS1, SD1 en SD2 hebben gevolgd, hebben voldoende natuurkundige vakinhoudelijke kennis. Studenten zonder deze pakketten moeten de vakken 3A1X0 (Experimentele fysica) en 3AMX0 (Mechanica) of gelijksoortige vakken hebben gedaan.

** Als extra keuzevak moet Verzamelingenleer en Algebra (2WF40) worden gevolgd, voordat gestart kan worden met de verdiepende stage.

*** Als extra keuzevakken moeten de vakken 3A1X0 (Experimentele fysica) en 3AMX0 (Mechanica) of gelijksoortige vakken zijn gedaan. 

**** Mocht je belangstelling hebben voor de informaticabevoegdheid en je studeert informatica, wiskunde of data science, zoek dan tijdig contact met esa.esoe@tue.nl.

Ter voorbereiding op je master

De twee keuzepakketten vormen een ideale voorbereiding op een vervolg in de master. Op basis van eerder verworven competenties (EVC’s) in de keuzepakketten kan het programma van de educatieve master worden verkort en haal je met een beperkte extra inspanning naast je vakmaster je eerstegraads lesbevoegdheid. Wanneer je kiest voor een Educational Track is het zelfs verplicht de twee pakketten in je bachelor te volgen. Met je combiprofiel van vakmaster en educatieve master zijn je mogelijkheden binnen en buiten het onderwijs onbegrensd. Bekijk de mogelijkheden bij combineren met een andere master.