Educatieve Module

Beperkte tweedegraads bevoegdheid na het behalen van je bachelor

Je kunt al sinds langere tijd je beperkte tweedegraads bevoegdheid behalen in combinatie met je bachelor aan de TU/e (Educatieve Minor). Met ingang van 1 september 2017 is er een experiment gestart waarmee het daarnaast ook mogelijk is om je beperkte tweedegraads bevoegdheid te behalen na het behalen van je Bachelor. 

Dit betekent dat je, als je bacheloropleiding in de verwantschapstabel van de Educatieve Minor voorkomt, door een  nieuwe (tijdelijke) inschrijving in je reeds afgeronde bacheloropleiding, een Educatieve Module kunt volgen die naar omvang en inhoud overeenkomt met de Educatieve Minor.   

Welke bacheloropleiding moet ik afgerond hebben om in aanmerking te komen voor de Educatieve Module?

Je bacheloropleiding moet opgenomen zijn in de vigerende Regeling verwantschapstabel educatieve minor. In de huidige regelgeving betekent dit concreet bachelors met de majoren: Biomedische Technologie (Biomedische Technologie en Medische Wetenschappen en Technologie), Bouwkunde, Electrical Engineering (Automotive en Electrical Engineering), Industrial Design, Scheikundige Technologie, Technische Informatica (Software Science en Web Science), Technische Natuurkunde, Technische Wiskunde en Werktuigbouwkunde.

Wat krijg ik als ik de Educatieve Module met goed gevolg heb afgerond?

Als je de educatieve module met goed gevolg hebt afgerond, ontvang je een certificaat waaraan in combinatie met je reeds behaalde bachelorgetuigschrift de bevoegdheid is verbonden voor het geven van onderwijs in het met de bachelor verwante schoolvak in het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (vmbo-tl) en de eerste drie leerjaren van het hoger algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. 

Kan ik na mijn Educatieve Module doorstromen naar de Master Science Education and Communication?

Net zoals geldt voor de twee coherente keuzepakketten in de bachelor die leiden tot een beperkte tweedegraads bevoegdheid, kun je ook als je deelneemt aan de Educatieve Module vrijstellingen krijgen in de Master Science Education and communication. Op basis van eerder verworven competenties (EVC’s) in de keuzepakketten kan het programma van de educatieve master worden verkort en haal je met een beperkte extra inspanning naast of na het behalen van je vakmaster je eerstegraads lesbevoegdheid. 

Hoe kan ik me inschrijven?

Als je wilt deelnemen aan de Educatieve Module kun je een e-mail sturen aan ESA.ESOE@tue.nl. Deze e-mail komt dan terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur zal met je in gesprek gaan over de planning van de educatieve module en samen het inschrijfformulier doornemen.