Afstuderen

Het afstudeerwerk bij de master SEC in de lerarenopleiding omvat drie componenten: Het werkplekleren (lesgeven), je onderwijsontwerp (bètadidactisch ontwerpen), en je onderzoek.

Afstudeerrichtingen

Iedere student kiest een van de volgende vijf specialisaties, gericht op de bevoegdheid in een bepaald vak in het voortgezet onderwijs:

  • Informatica (keuzevak voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo)
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Wiskunde
  • Ontwerpen (gericht op de vakken Onderzoek & Ontwerpen en Natuur, Leven en Technologie + een onderbouwbevoegdheid)

Veel onderdelen van de opleiding zijn gericht op de gekozen specialisatie. Neem het werkplekleren in de school, de specifieke vakdidactiek en in het algemeen ook het afstudeerwerk.

Afgestudeerd, en dan?

Als Master in Science Education and Communication beschik je over vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden op wetenschappelijk niveau. Daarnaast heb je inzicht in de onderwijskundige, psychologische en pedagogische aspecten van het leerproces van leerlingen. Een leraar heeft een breed takenpakket; van lesgeven en het begeleiden van leerlingen, via het samen met anderen vorm geven aan de school tot het ontwikkelen van onderwijsmethoden. Deze masteropleidingen zijn dan ook een goede start voor wie er over denkt als (technisch) consultant of in interdisciplinaire teams te gaan werken. De didactische en communicatieve vaardigheden die je opdoet, maken je vaak tot een gewilde werknemer en kunnen je ook van pas komen in managementtaken. Onze afgestudeerden vinden we niet alleen werkzaam in scholen maar in een grote variëteit van functies waar zaken als communicatie, werken in teams en dergelijke een belangrijke rol spelen.

Na deze master  bestaat de mogelijkheid bij de ESoE of elders een promotie-plaats te verwerven en dus te werken aan een PhD vervolgstudie van deze Master of Science!