Coaching / PV

In de track voor de lerarenopleiding speelt je persoonlijke professionele ontwikkeling een centrale rol. Professionele vaardigheden zijn dan ook een geintegreerd deel van het curriculum. Dit wordt vorm gegeven door:

  • coaching door leraren schoolprakticum docent (SPD) en opleiders
  • regelmatige bijeenkomsten ter ondersteuning van je professionele ontwikkeling als docent.
  • het verzamelen van feedback onder meer door het afnemen van korte vragenlijsten bij leerlingen
  • Het opbouwen van een portfolio waarin je je professionele ontwikkeling door de hele opleiding beschrijft en er door reflectie verdieping in aan brengt

Het portfolio maakt deel uit van je eindbeoordeling. 

N.B. wordt nog verder aangevuld