Met je bachelor

De eerstegraads lerarenopleiding is een master. Je kunt in je bachelor al beginnen met een aangepast programma. Dat levert vrijstellingen in de eerstegraads opleiding en kan leiden tot een beperkte bevoegdheid (tweedegraads gebied). Het programma bestaat uit twee coherente keuzepakketten (30ec). TU/e steunt dit. Als je beide pakketten kiest kun je ontheffing vragen voor één USE leerlijn (15ec). Je moet dan een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie van jouw eigen faculteit. De ontheffing geldt niet voor deelname aan Studium Generale activiteiten. De educatieve keuzepakketten leveren vrijstelling op in de eerstegraads lerarenopleiding: 

Je ontvangt een tweedegraads lesbevoegdheid!

Indien je zowel pakket 1 als pakket 2 afrondt binnen je bachelor, kan je een tweedegraads lesbevoegdheid ontvangen. Dit stelt jou in staat om het VMBO en de onderbouw van HAVO en VWO les te geven, al na je bachelor! Let wel op, afhankelijk van welke major je volgt ben je gerechtigd voor een dergelijke lesbevoegheid. Voor het volgen van het Aankomend Tweedegraads Lerarenopleiding (Pakket 1) ben je vanuit iedere faculteit welkom. Voor het Aansluitend Tweedegraads Lerarenopleiding (Pakket 2) zijn er wel toelatingseisen. Behalve dat je het Aankomend Tweedgraads Lerarenopleiding met goed gevolg moet hebben afgerond, maakt het uit wat je major is. Hieronder kun je zien of je in aanmerking komt volgens de verwantschapstabel van het Ministerie van Onderwijs. Als je major niet voorkomt is het verstandig contact op te nemen. 

In aanmerking voor tweedegraads lesbevoegdheid

NatuurkundeScheikundeWiskundeInformatica
Technische NatuurkundeXX
Scheikundige TechnologieX
Technische WiskundeX
Software ScienceXXX
Web ScienceXXX
Electrical EngineeringXXX
WerktuigbouwkundeXX
Biomedische TechnologieXXNIEUW**
Medische Wetenschappen & TechnologieXX
Industrial DesignX***
BouwkundeX*
Automotive (EE)XXX
Technische bedrijfskundeNIEUW**

* Studenten met de richting 'Building Physics & Structural Desgin' van de Bachelor Architecture, Urbanism and Building Sciences. hebben voldoende natuurkundige vakinhoudelijke kennis. Studenten met andere richtingen moeten de vakken 3A1X0 (Experimentele fysica) en 3AMX0 (Mechanica) of gelijksoortige vakken hebben gedaan.

** Als extra keuzevak moet Verzamelingenleer en Algebra (2WF40) worden gevolgd, voordat gestart kan worden met de verdiepende stage.

*** Als extra keuzevakken moeten de vakken 3A1X0 (Experimentele fysica) en 3AMX0 (Mechanica) of gelijksoortige vakken zijn gedaan. 

Ter voorbereiding op je master

De twee keuzepakketten vormen een ideale voorbereiding op een vervolg in de master. Op basis van eerder verworven competenties (EVC’s) in de keuzepakketten kan het programma van de educatieve master worden verkort en haal je met een beperkte extra inspanning naast je vakmaster je eerstegraads lesbevoegdheid. Wanneer je kiest voor een Educational Track is het zelfs verplicht de twee pakketten in je bachelor te volgen. Met je combiprofiel van vakmaster en educatieve master zijn je mogelijkheden binnen en buiten het onderwijs onbegrensd. Bekijk de mogelijkheden bij combineren met een andere master.