Curriculum

De masteropleiding SEC op de ESoE is opgebouwd uit 4 pakketten en 60 ec aan overige onderdelen. Elk pakket bestaat uit een aantal vakken en heeft een omvang van in totaal 15 EC. De vier pakketten plus de 60ec aan overige onderdelen vormen de tweejarige master SEC (120 EC). Als je je lerarenopleiding combineert met een andere technische/exacte master, hoef je alleen de vier pakketten te doen (60ec). Door met pakketten te werken kunnen we ons als ESoE, zeer flexibel opstellen en kan jij, als (aankomend) student, jouw eigen opleiding vormgeven. Er zijn mogelijkheden om enkele pakketten binnen je bachelor te doen, maar ook binnen je technische master. Kijk bij Combineren voor meer informatie over die flexibiliteit. Wil je meer weten over de inhoud van elk van de pakketten? Kijk dan bij Pakketten

Inhoud en planning

In de Master Science Education and Communication kun je eerstegraadsleraar worden in een van de vijf richtingen: natuur-, schei- of wiskunde, informatica of 'ontwerpen' (combinatie van vakken). Doe je alleen de eerste twee pakketten in je bachelor, dan kun je tweede graads leraar worden in natuur-, schei- of wiskunde. Meer informatie over de richtingen vind je bij afstuderen.

De onderwijsbijeenkomsten van de master Science, Education and Communication zijn allemaal geconcentreerd op één dag, de woensdag. Op de andere dagen is er dan ruimte voor het werkplekleren (stage) op school, en eventueel andere vakken/onderwijselementen. Dit stelt je ook in staat om de studie part-time te volgen. Indien jij direct een kijkje wilt nemen in de planning van de pakketten in het jaar, of ga dan naar pakketplanning.