Onderzoek

Een belangrijk onderdeel van de master Science Education and Communication is het afstudeeronderzoek. Onderzoek wordt steeds belangrijker voor docenten; steeds meer scholen verlangen van hun personeel betrokkenheid bij onderzoek en de uitvoering ervan. Dit geldt in het bijzonder op Academische Opleidingsscholen en Technasia.

Docenten moeten leerlingen kunnen begeleiden bij het doen van onderzoek binnen hun vak. In veel van de vakken van de master komen onderzoeksbevindingen dan ook uitgebreid aan bod.

Eigen onderzoek

Tijdens het afstudeeronderzoek word je als docent in opleiding getraind in sociaal-wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden. Meestal voer je aan het eind van je opleiding een onderzoek uit op je eigen stageschool, of binnen je eigen klas of sectie. Maar je kunt ook aansluiten bij onderzoeksprojecten van de opleiding zelf. Dit onderzoek gaat vaak over de kwaliteit van onderwijs en docenten. Of over het maken en evalueren van lesmateriaal.