P1 - Oriënterend

Vakken:  
in je Bachelorin je Master  
EA0X1EM0X0Onderwijskunde P1 (Docentschap)5 ECTS

 

 


EI1X0
EN1X1
ES1X0
EW1X0

 

 

 

EMC10

EMN10

EMS10

EMW10

EMO10

Vak en onderwijs / Vakdidactiek P1

Keuze uit:    

Informatica
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde
Onderzoek en Ontwerpen

5 ECTS
EA2X0EM2X0Oriënterende Stage5 ECTS 

Aankomend tweedegraads lerarenopleiding biedt je de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de keuken van het onderwijs. Om een goed beeld te krijgen van het lerarenvak is het wenselijk je het brede takenpakket van de leraar te laten ervaren: lesgeven, het begeleiden van leerlingen, samenwerken met collega's in vakteams, bijdragen aan de schoolontwikkeling, buitenschoolse activiteiten. Welke kennis, vaardigheden en houding vraagt dit van je? Binnen dit pakket oriënteer je je vanuit een theoretische en praktische invalshoek.

Dit pakket is ook al te volgen in je bachelor! Meer informatie bij Combineren met je bachelor

NB: Dit pakket is PAKKET 1 uit de doorlopende leerlijn ‘1e-graads leraar’ Zie Curriculum.