P3 - Modern STEM onderwijs

Pakket 3 - Modern STEM onderwijs

EME31
EME32
Bètadidactisch ontwerpen
    Workshops
    Project

 

2,5 ECTS

5 ECTS

 


EMC30
EMN30
EMS30
EMW30
EMO30

Vakdidactiek P3

    Keuze uit:  
    Informatica
    Natuurkunde
    Scheikunde
    Wiskunde
    Ontwerpen**

5 ECTS
EME34Werkplekleren P3 2,5 ECTS

*   Mogelijk alternatief EMN31;  ** Combinatie lesvakken: W of N +  O&O + NLT   

Binnen dit pakket ga je je stevig verdiepen in de theorie en de praktijk van het ontwerpen en geven van goed en modern bèta onderwijs. Enerzijds ga je je verdiepen in de vakdidactiek van het vak dat je gekozen hebt, en waar je je lesbevoegdheid in wilt verwerven. Dit gaat op een verdiepende maar praktische manier, waarbij je het geleerde ook met jouw lesactiviteiten in school kunt koppelen (werkplekleren). Daarnaast ga je aan de hand van een duidelijke reader stapsgewijs aan de slag met het ontwikkelen van onderwijsmateriaal voor een opdrachtgever van buiten de TU/e. Je doet dat in een groep van 3-4 studenten van diverse vakrichtingen. Het gemaakte materiaal ga je publiceren via het platform ’wikiwijsleermiddelenplein’ en in de klas uittesten. 

NB: Dit pakket is PAKKET 3 uit de doorlopende leerlijn ‘1e-graads leraar’ Zie Curriculum.