Planning

De onderstaande diagrammen geven een overzicht van de globale plaatsing de pakketten over het cursusjaar. Vakken, stages, en projecten waaruit de pakketten zijn opgebouwd zijn opgenomen in het TU/e rooster. In de diagrammen worden de verschillende manieren waarop de opleiding kan worden doorlopen een voor een expliciet uitgewerkt.

MAATWERK: Het is verstandig om contact op te nemen in verband met het bespreken van mogelijkheden om de planning aan te passen op individuele wensen en mogelijkheden.

Tweejarig mastertraject

Voor studenten die de master Science Education en Communication volgen als enige en eerste WO masteropleiding.

Lerarenopleidingspakketten binnen de master W, N, of S

Voor studenten die de master eerstegraads lerarenopleiding volgen als onderdeel van hun master N, W of S.