Financiele regelingen

Normaal collegegeld voor SEC als tweede master

Voor een eerste bachelor of master betalen studenten het wettelijke collegegeld. Voor de master SEC aan de TU/e betaal je altijd het wettelijk collegegeld, ook als je het als tweede master doet. Deze Educatieve Master is dit bij wet vastgesteld. Voor meer en actuele info over TU/e beleid zie de bovenstaande link.

Regeling tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters

Regeling tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters

De Regeling tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasteropleidingen (TSO) heeft tot doel de drempel voor het volgen van een onderwijsmasteropleidingen te verlagen. Een masteropleiding draagt onder meer bij aan vakinhoudelijke kennis van docenten, hun reflectie op het onderwijsleerproces en de variatie in didactische werkvormen. Leerlingen, maar ook collega-leraren profiteren van de kennis en kunde van leraren met het werk- en denkniveau van masterstudenten. Daarnaast is er zowel in het po als het vo sprake van een tekort aan leraren. Dit maakt het nog urgenter om de drempel voor de verschillende routes naar het leraarschap te verlagen.

Destijds is er in de regeling tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters voor gekozen om de criteria voor de subsidieaanvraag zo in te richten dat de aanvrager de opleiding relatief snel afrondt en daarmee snel het leraarschap instroomt. De eis dat de aanvrager niet langer dan twee jaar geleden mag zijn afgestudeerd werd gesteld vanuit de gedachte dat iemand kort na afstuderen nog relatief eenvoudig een opleiding af kan ronden. Daarnaast is een opleiding in voltijd sneller afgerond dan een opleiding in deeltijd.

Wijzigingen

Inmiddels wordt het lerarentekort een steeds pregnanter vraagstuk. Met oog op de geluiden uit het veld over de regeling is dan ook besloten deze op een aantal punten  te wijzigen. De wijzigingen hebben tot doel de instroom in de masteropleidingen en daarmee de instroom in het beroep te verhogen.

-       Ten eerste wordt het mogelijk gemaakt een tegemoetkoming te krijgen voor het volgen van een onderwijsmasteropleiding gericht op het vo in deeltijd. Daarmee wordt het voor studenten eenvoudiger in opleiding te gaan en dit te combineren met eventuele overige activiteiten. Voor de opleidingen gericht op het po was het al mogelijk deze in deeltijd te volgen en daar een tegemoetkoming voor te krijgen op grond van deze regeling.

-       Ten tweede verruimt het criterium dat de aanvrager niet langer dan twee jaar geleden is afgestudeerd, naar vijf jaar. Daarmee blijft het uitgangspunt dat de student relatief gemakkelijk een studie kan afronden behouden, maar kunnen meer mensen in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. Bovendien kunnen diegenen die in het verleden besloten geen onderwijsmasteropleiding te doen omdat het volgen van de opleiding in voltijd een vereiste was, nu alsnog gemotiveerd worden zich in te schrijven.

-       Daarnaast wordt de aanvraagperiode verruimd. Dit maakt de regeling voor zowel de Dienst Uitvoering Onderwijs als voor de aanvrager eenvoudiger. De student kan de tegemoetkoming aanvragen tot en met 31 oktober van het kalenderjaar waarin de studie aanvangt. Voor 2017 betekent dit dat de aanvraagperiode start met ingang van inwerkingtreding van de wijziging en doorloopt tot en met 31 oktober.

Kortom: ook wanneer de masters die in de TSO staan in deeltijd worden gevolgd, komt een aanvrager in aanmerking voor een tegemoetkoming in de studiekosten. De aanvrager heeft maximaal vijf jaar geleden een pabo-, bachelor- of masteropleiding afgerond. De aanvraagperiode loopt van 1 januari tot en met 31 oktober van het jaar waarin de opleiding is gestart. Voor de masters gericht op het vo zijn er nog instroommomenten in september 2017, februari 2018 en september 2018. Voor het po is september 2017 het laatste instroommoment, met uitzondering van de masters onderwijskunde en pedagogische wetenschappen (laatste instroommoment in februari 2018).

Aan deze tekst op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg de officiële instanties en mededelingen.