Overgangsregeling

Voor studenten die eerder aan de master Science Education and Communication (lerarenopleiding) zijn begonnen geldt een overgangsregeling. Die bepaalt hoe de 'oude vakken' mee tellen voor de opleiding 'nieuwe stijl'. Er is een algemene regeling waarbinnen per vakgebied een specifieke regeling wordt opgesteld.

Studenten die de minor “oude stijl” hebben gevolgd (voor Bachelor College; vakcode EMI50): Neem contact op met Maaike Koopman. Aan de hand van jouw cijfers voor onderwijskunde in de minor en nog bestaande deficiënties op het gebied van onderwijskunde, zal zij informatie geven over welke opdrachten je nog moet doen van EM0X0. Dit kan door zelfstudie, maar eventueel wordt je aangeraden om (een deel van) de bijeenkomsten van EM0X0 in kwartiel 1 te volgen. Laat dus tijdig van je horen.