Stage en Buitenland

De track lerarenopleiding leidt op voor een Nederlandse lesbevoegdheid. Maar ook in Nederland zijn er steeds meer scholen die meertalig onderwijs aanbieden en internationale scholen die opleiden tot een niet-Nederlands eindexamen. ESoE haakt in op deze ontwikkelingen, en het is mogelijk een deel van het werkplekleren op school in internationale context te doen. Neem hiervoor contact op met ESoE.

Daarnaast kan bijvoorbeeld het onderdeel "onderzoek" in een aantal gevallen in internationale context worden uitgevoerd door gebruik te maken van contacten van ESoE. Zo heeft 3 jaar geleden een groep studenten bij het vak Bètadidactiek 2 geparticipeerd in een internationale projectweek in Griekenland. Hier hielden zij zich bezig met het ontwikkelen van bètaonderwijs.