Studenten vertellen

Mirjam van Laarhoven

Goed onderwijs is inspirerend. Of je nu praktijkervaring hebt of niet, het ligt eraan hoe jij als persoon voor de klas staat. De lerarenopleiding van de TU/e moedigt je aan je eigen mening te vormen. Aan de TU/e zijn de lijntjes heel kort. Als je een vraag hebt, kun je bij bijna iedereen aankloppen. Dit open karakter vind ik heel erg typerend voor de TU/e – de Brabantse toegankelijkheid en gezelligheid. Ik ben aan de lerarenopleiding begonnen omdat ik ooit wel les wilde geven. Maar ik vond mijn stages en opleiding zo leuk dat ik meteen na mijn afstuderen één dag in de week voor de klas ben gaan staan. De andere vier dagen werk ik in het bedrijfsleven. Voor mij de perfecte combinatie!

Jochum van Weert

Tijdens mijn afstuderen vorig jaar hoorde ik over de mogelijkheid om mijn onderwijsbevoegdheid op de TU/e te halen. Ik was bijna ingenieur en serieus aan het nadenken in welke baan ik me op mijn plek zou voelen. Want hoewel ik natuurlijk een grote interesse heb voor informatica, wilde ik niet de hele dag achter een computer zitten. Ik zou het sociale missen. Ik hoorde van de Opleiding Computer Science Education en dat leek me echt wat voor mij.

Omdat de opleiding nog jong is, zijn we met een klein groepje studenten. De didactische vakken volg je samen met studenten van de andere lerarenopleidingen wiskunde, natuurkunde en scheikunde. De opleiding is erg praktijkgericht, je hebt drie stageperiodes. Ik zit nu in mijn tweede stage, ik werk op een school in Nijmegen. Ik geef les aan de hoogste klassen van havo en vwo. Ik word daarbij begeleid door een ervaren informaticadocent. Na de zomer, tijdens mijn laatste stage, sta ik er alleen voor, dat lijkt me echt een uitdaging! Ik werk momenteel ook nog twee dagen in de week voor TNO als software engineer. Dit is nog voortgekomen uit de stageperiode van mijn opleiding technische informatica. Erg specialistisch werk dat je grotendeels alleen doet. Een prima combinatie met lesgeven waarbij ik juist veel tussen mensen zit. Mijn toekomst? Aan leraren informatica  is grote behoefte, dus ik zie mijn toekomst rooskleurig in!