Tentamens en Examens

Examencommissie

De toelatings- en examencommissie is onder meer belast met toelating van studenten tot de lerarenopleiding, het beoordelen van verzoeken tot vrijstelling voor onderdelen van het programma en met inrichting en bewaking van de gang van zaken rondom beoordeling en examinering. Zo wijst de commissie voor de diverse vakken de examinatoren aan. De precieze inrichting van de opleiding en de rol van de toelatings- en examencommissie is ondermeer vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). De leden van de toelatings- en examencommissie zijn:  

  • dr. Antoine van den Beemt (voorzitter), algemeen
  • ir. Peter Janssens, scheikunde
  • dr. Dié Gijsbers, wiskunde
  • dr.Ton van Amelsfort, natuurkunde
  • dr. Kees Huizing, informatica
  • ir. Elise Quant, O&O/NLT
  • dr. Jacob Perrenet, extern lid
  • Hélène Spiertz, adviseur
  • Marian Vervoort (secretaris), algemeen
  • Daniëlle van der Hagen (secretaresse), algemeen 

Indienen verzoek

Het indienen van een verzoek aan de examencommissie dient op zijn laatst één week voor de vergadering ingediend te zijn bij het secretariaat middels het formulier "verzoekschrift examencommissie". Om snelle en gedegen besluitvorming van de examencommissie te bevorderen willen we je vragen dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. 

Na de vergadering ontvang je binnen een week het besluit van de examencommissie. 

Diploma aanvragen

Als je klaar bent met je opleiding, kun je je diploma aanvragen bij de examencommissie. Dit kan via Osiris (student). Heb je problemen bij het aanvragen, stuur dan een e-mail naar OnderwijsadministratieEsoe@tue.nl.

Op het moment dat wij je aanvraag uiterlijk een week voor de vergadering binnen hebben, zullen we de resultaten controleren ter vergadering. Als je inderdaad je diploma behaald hebt, ontvang je daarna van ons een bericht dat je inderdaad geslaagd bent voor onze opleiding.

Vergaderdata

Vergaderdata van de examencommissie voor 2019-2020 zijn:

04-07-2019
26-08-2019
30-09-2019
28-10-2019
25-11-2019
16-12-2019
27-01-2020
02-03-2020
06-04-2020
04-05-2020
08-06-2020
06-07-2020
24-08-2020