Toelating en Inschrijving

Rechtstreek instromen

Rechtstreekse toegang tot de master opleiding Science Education and Communication track lerarenopleiding hangt af van jouw bachelor diploma én het vak waarin je leraar wil worden.

  • Informatica: Ba technische informatica van TU/e, TUD, UT; softwarescience en webscience van TU/e, business & IT van UT;
  • Natuurkunde: Ba technische natuurkunde van TU/e, TUD, UT; advanced technology van UT;
  • Scheikunde: Ba scheikundige technologie van TU/e, TUD, UT; MST enLST van TUD;
  • Wiskunde: Ba technische wiskunde van TU/e, TUD, UT;
  • Combinatie Ontwerpen: Ba in een technische / exacte richting of een richting met relevantie voor het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O).

Ook met een bachelordiploma in informatica, natuurkunde, scheikunde of wiskunde van een algemene universiteit ben je in principe ook rechtstreeks toelaatbaar. In een persoonlijk gesprek kan worden nagegaan of er deficiënties zijn die binnen het masterprogramma kunnen worden opgeheven.

Combineren met je eigen TU/e master!

Het is ook mogelijk om voor een bi-diplomering te gaan of zelfs nog binnen je eigen master een educatieve track te volgen. Hiervoor gelden specifieke mogelijkheden voor elke master. Kijk bij het kopje Combineren met een andere master voor meer details.

Andere WO bachelors en masters

Voor wie een andere bèta/technische WO vooropleiding heeft dan bovengenoemde zal er een intake-procedure plaatsvinden. Ligt je vooropleiding inhoudelijk ver van het schoolvak van je keuze, dan kan het zijn dat vóór de start van de master een aantal vakken moeten worden afgerond ('schakelen'). Wanneer je vooropleiding beter aansluit, volstaat het binnen (of naast) de master SEC een aantal specifiek aangegeven onderdelen bij te spijkeren.Hierbij kan het gaan om TU/e vakken en/of onderdelen die landelijk worden aangeboden via MasterMath (http://www.mastermath.nl/) of Natk4all (http://www.natk4all.nl/).

Dit zal duidelijk worden tijdens de intake-procedure. Op basis van de OER wordt hier een programma opgesteld (zie bij downloads). De afspraken worden vastgelegd in de leerovereenkomst die je complete programma concreet weergeeft.

Instroom vanuit het HBO

Studenten met een Hbo-opleiding die de master Science Education and Communication (SEC) willen gaan volgen, zullen eerst het schakelprogramma van de faculteit van de gekozen studierichting moeten volgen. Dit kan ook het geval zijn voor studenten die een masteropleiding hebben gevolgd die niet rechtstreeks toegang geeft tot de master SEC, en voor studenten met een tweedegraads bevoegdheid. Een schakelprogramma kan bestaan uit een flink programma van maximaal 30 ects. Na toelating volg je het complete tweejarige programma (120 ects). Het is ook mogelijk dat je op grond van je vooropleiding vrijstellingen krijgt binnen de master SEC. Het totale programma kan uitkomen op 150 ects; een zware route, overweeg daarom ook de eerstegraads route via het HBO.

Denk je dat je in aanmerking komt voor een schakelprogramma of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via (040) - 247 3095 of stuur een e-mail naar: esoe.coordinator@tue.nl.