Toelating en Inschrijving

Rechtstreek instromen

Rechtstreekse toegang tot de master opleiding Science Education and Communication track lerarenopleiding hangt af van jouw bachelor diploma én het vak waarin je leraar wil worden.

  • Informatica: Ba technische informatica van TU/e, TUD, UT; softwarescience en webscience van TU/e, business & IT van UT;
  • Natuurkunde: Ba technische natuurkunde van TU/e, TUD, UT; advanced technology van UT;
  • Scheikunde: Ba scheikundige technologie van TU/e, TUD, UT; MST enLST van TUD;
  • Wiskunde: Ba technische wiskunde van TU/e, TUD, UT;
  • Combinatie Ontwerpen: Ba in een technische / exacte richting of een richting met relevantie voor het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O).

Ook met een bachelordiploma in informatica, natuurkunde, scheikunde of wiskunde van een algemene universiteit ben je in principe ook rechtstreeks toelaatbaar. In een persoonlijk gesprek kan worden nagegaan of er deficiënties zijn die binnen het masterprogramma kunnen worden opgeheven.

Snel zelf kijken of je toelaatbaar bent

De universitaire lerarenopleidingen hebben gezamenlijk een tool ontwikkelt zodat je snel kunt zien of je een lerarenopleiding kunt gaan doen en hoe lang deze opleiding ongeveer zal duren. Deze tool geeft je een indicatie voor welke opleidingen je toelaatbaar bent met je vooropleiding(en). De tool geeft ook een indicatie voor de omvang van het te volgen programma (aantal ECTS) en welke opleidingen je eventueel nog meer kunt volgen. Vul dus snel alles in, in de OnderWijzer!

Combineren met je eigen TU/e master!

Het is ook mogelijk om voor een bi-diplomering te gaan of zelfs nog binnen je eigen master een educatieve track te volgen. Hiervoor gelden specifieke mogelijkheden voor elke master. Kijk bij het kopje Combineren met een andere master voor meer details.

Andere WO bachelors en masters

Voor wie een andere béta/technische WO vooropleiding heeft dan bovengenoemde zal er een intake-procedure plaatsvinden. Ligt je vooropleiding inhoudelijk ver van het schoolvak van je keuze, dan kan het zijn dat vóór de start van de master een aantal vakken moeten worden afgerond ('schakelen'). Wanneer je vooropleiding beter aansluit, volstaat het binnen (of naast) de master SEC een aantal specifiek aangegeven onderdelen bij te spijkeren.Hierbij kan het gaan om TU/e vakken en/of onderdelen die landelijk worden aangeboden via MasterMath (http://www.mastermath.nl/) of Natk4all (http://www.natk4all.nl/).

Dit zal duidelijk worden tijdens de intake-procedure. Op basis van het OER wordt hier een programma opgesteld (zie bij downloads). De afspraken worden vastgelegd in de leerovereenkomst die je complete programma concreet weergeeft.

Instroom vanuit het HBO

Met een béta/technische HBO opleiding of dito 2egraads lerarenopleiding naar de TU/e komt zal je eerst het schakelprogramma van de faculteit van je studierichting moeten volgen. Dat geldt ook voor de lerarenopleiding master Science Education and Communication (SEC). Pas daarna kun je aan de master worden toegelaten. Zo’n schakelprogramma is een flink programma van bijvoorbeeld 45 ec. Kom je van de tweedegraads lerarenopleiding, dan kan het soms zijn dat je nog iets extra’s moet doen. Anderzijds kun je vrijstellingen hebben voor leraarsvakken binnen de master SEC.Na toelating volg je het complete tweejarig programma (120 ec). Dat omvat nog eens 30ec, en daarnaast een onderwijskundig/vakdidactisch onderzoek van minimaal 30ec. Dit is bij voorkeur internationaal georiënteerd. Het totaal komt uit op 150 á 180ec. Een zware route, de 1egraadsroute via het HBO is waarschijnlijk een betere keuze.